bild
Serie

Husförhörslängder

Gullholmens kyrkoarkiv

 Volymer (7 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1794 – 1799Ingår i B: 1. 2 häften i bunt omf. åren 1794-1795, 1798-1799. 
- [H0002]1837 – 1844Ingår i B: 1. Början av längden omf. hus nr 1-4 saknas. 
11844 – 18553 roten efter nr 21 och hela 4
roten saknas.
 
21855 – 1876Häri även längder över nattvards-
gäster 1863-1871 samt folkmängds-
anteckningar 1860, 1866-1868.
 
31861 – 1869Inb. 
41869 – 1879Inb. Med personregister och för-
teckning över utrikes vistande
sjömän. Häri även kriminalre-
gister.
 
51879 – 1900Inb. Med husägarregister.