bild
Serie

Skolrådets protokoll och handlingar

Gullholmens kyrkoarkiv

 Volymer (14 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/GLA/13376/K II/5Protokollshandlingar 
- [H0007]1922 – 1932Ingår i K III: 1 
- [H0001]1843 – 1866Ingår i Morlanda K IV: 1. Dom-
kapitlets resol. 1843 rör. skol-
inrättning, domkapitlets utslag 1843 å besvär över indelning till skoldistrikt, skolreglemente 1848 samt avskrift av K. brev 1866 rör. uppförande av nya skolhus.
 
- [H0002]1847 – 1882Ingår i Morlanda K IV: 2. Hand-
lingar spr. år.
 
11853 – 1878Bunt. Handlingar ang. skollärare- och klockaretjänsten 1853-1855, 1858, 1865, till skolläraretjänsten 1878. 
- [H0003]1862 – 1866Ingår i Morlanda K III: 1. För-
teckning på skolrådsledamöter.
 
- [H0004]1864 – 1866Ingår i M: 1. Handlingar rör. skolläraretjänsten. 
21864 – 1879Bunt. Protokoll och handlingar, spr. år. 
- [H0005]1878Ingår i K II: 1. Protokoll 6/9. 
31873 – 1952Kart. Handl. ang. skolhus o lärarbostäder, ansökningshandl.,
avstyckning 1946 m.m.
 
41877 – 1951Kart. Statistik 1877, 1889-1945,
läroplaner, reglementen, ordningsstadga, lärarmatrikel, avlöningsjournal 1943-46.
 
51898 – 1952Kart. Statsbidragsansökningar. 
- [H0006]1917 – 1951Ingår i Morlanda K IV: 11. För-
teckningar över skolpliktiga barn 1917-39, 1940-47, fortsätt-
ningsskolpliktiga 1926-41,
1941-51.
 
61932 – 1946Inb. Protokoll.