Måndag den 21 juni kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Kinneveds kyrkoarkiv


Kinneved är moderförsamling i Kinneveds och Vårkumla pastorat i Skara stift och Skaraborgs län.

 Serier (43 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
~Kart- och ritningssamlingen 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösblad)Serien i arkivboxar. 
A II cFörsamlingsböcker (avställda blad)Serien i arkivboxar. 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregsisterSerien i kortlådor. 
A VI bAvgångslängd 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01 
D IKonfirmationsböcker
 
D IIKommunionlängderSerien inbunden. 
ELysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIÖvriga längder 
H IIBilagor till flyttningslängderna
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
JSkrivelser och resolutioner 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmas protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka
 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård 
PÖvriga handlingar och handskrifter