bild
Arkiv

Kinneveds kyrkoarkiv


Kinneved är moderförsamling i Kinneveds och Vårkumla pastorat i Skara stift och Skaraborgs län.

 Serier (43 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
~Kart- och ritningssamlingen 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösblad)Serien i arkivboxar. 
A II cFörsamlingsböcker (avställda blad)Serien i arkivboxar. 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivboxar. 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivboxar. 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregsisterSerien i kortlådor. 
A VI bAvgångslängd 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01 
D IKonfirmationsböcker
 
D IIKommunionlängderSerien inbunden. 
ELysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIÖvriga längder 
H IIBilagor till flyttningslängderna
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
JSkrivelser och resolutioner 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmas protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka
 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård 
PÖvriga handlingar och handskrifter