Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Lundby kyrkoarkiv


Lundby församling tillhör fr.o.m 1935 i kyrkligt hänseende Göteborgs stad.
Före 1639 var Lundby annexförsamling i Tuve och Lundby pastorat. 1639 överflyttades prästbordet till Lundby, som blev moderförsamling i Lundby och Tuve pastorat i Göteborgs stift och Göteborgs och Bohus län. Fr.o.m. den 1 maj 1928 skildes Tuve från Lundby och bildade tillsammans med Backa ett pastorat.
Byarna Arendal, Härröd, Synneröd och Syrhåla överflyttades till Lundby från Tuve socken genom k. brev den 27 april 1860.
Nya Älvsborg införlivades i kyrkligt hänseende med Lundby församling genom k. brev den 14 juni 1871.

 Serier (79 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
~Kart- och ritningssamlingen 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker
 
A II bFörsamlingsböcker (lösblad)Bräcke = 29 (vol 1-5)
Kyrkbyn = 32 (vol 6-47)
Rambergsstaden = 33 (vol 48-89)
Sannegården = 34 (vol 90-100)
Tolered = 31 (vol 101-140)
Färjestaden = 28 (vol 143)
Arendal = vol 144
Syrhåla = vol 100
Sörred = vol 100
Å förs skrivna = vol 141-142
Utan känt hemvist = vol 142
 
A II cFastighetslängder
 
A II dFastighetsförteckning 
A II eÖvriga personlängder
 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i kartong 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
B IInflyttningslängder
 
B IIUtflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) manuellt förda
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 
D XKonfirmationsbok fr o m 1991-07-01 
ELysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsböcker
Serien inbunden.
 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIÖvriga längder
 
G IIIKyrkojournaler 
G IVStatistik 
G VDiarium och handlingar i kyrkobokföringsärenden 
H I aBilagor till husförhörslängden 
H I bÖvriga bilagor till församlingsbokenSerien i kartong 
H I cHandlingar angående folkräkningen 1940Serien inbunden 
H IIBilagor till flyttningslängdernaSerien i kartong
 
H II aÖvriga bilagor till flyttningslängdernaSerien i kartong 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken t o m 1967Serien inbunden där ej annat anges 
H IVBilagor till konfirmationsboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien i kartong om ej annat anges 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
H VIIBilagor till kriminalregistretSerien i kartong 
H VIII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30 Ej gallringsbaraSerien i kartong 
JSkrivelser, resolutioner m.m. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K II aKyrkostämmas, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll 
K II bKyrkostämmas, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades handlingar 
K III aKyrkorådets protokollBilagor till protokollen ingår även i K III b. 
K III bKyrkorådets handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka
 
L I bKyrkokassans räkenskaper 
L I cKyrkokassans verifikationer 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IV aRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
L V aPrästlönekassan räkenskaper 
L V aaPrästlönekassans huvudräkenskaper 
L V abPrästlönekassan specialräkenskaper 
L V acUppbördslängder å pastoralierEcklesiastikår = 1 maj - 30 april 
L V bPrästgårdbyggnadskassans räkenskaper 
L V cKyrkobyggnadskassans räkenskaper 
L V dFonders räkenskaper 
L V eKlockarekassans räkenskaperSerien upphörde 1934 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 
M IHandlingar angående kyrkoherdeval 
M IIHandlingar angående komministerval och andra val 
N IVisitationshandlingar och ämbetsberättelser 
N IIInventarie- och arkivförteckningarInventarie- och arkivförteckningar ingår även i visitationshand lingar (N I) 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogårdSerien avslutad, fortsätter i
O I-VI.
 
O I aHandlingar angående församlingens kyrkor 
O I bHandlingar rörande församlingens kyrkogårdar 
O IIHandlingar rörande kyrklig jord och kyrkliga fastigheter 
O IIIHandlingar angående prästerskapet 
O IVDonationshandlingar 
O VKartor och ritningar 
PÖvriga handlingar och handskrifter 
P IPålysningsböcker 
P IIHandlingar angående Lundby barnhem 
P IIIÖvriga handlingar rörande det frivilliga församlingsarbetetLundby kyrkokår: protokoll och handlingar 1981-1989 ingår i
P IV:6
 
P IVÖvriga församlingens handlingar och handskrifter