Torsdag den 6 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs tekniskt underhållsarbete på webbplatsen. Beställningsfunktionen till läsesal kommer att vara helt avstängd. Det kan också förekomma störningar generellt på webbplatsen och i bildvisningen under den här tiden.
bild
Arkiv

Lurs kyrkoarkiv


Lur är annexförsamling i Tanums och Lurs pastorat samt tillhör Göteborgs och Bohus län och Göteborgs stift.

 Serier (40 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien i band
 
A II aFörsamlingsböckerSerien i band
 
A II bFastighetsförteckning mmSerien i box 
A IIIBöcker över obefintligaSerien i band 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i boxar i fastighetsordning 
A IV bObefintlighetsregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i boxar 
A VFörsamlingsregisterSerien i boxar 
A VI aAvgångsregisterSerien i boxar 
BIn- och utflyttningslängderSerien i band
 
CFödelse- och dopböckerSerien i band
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Serien i band 
D IKonfirmationsböckerSerien i band 
D IIKommunionlängderSerien i band om ej annat anges 
D XKonfirmationsbok, ADB-förd 
ELysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbokSerien i band
 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien i band
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIÖvriga personlängderSerien i band 
H IBilagor till husförhörslängden 
H IIBilagor till flyttningslängderna 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
JSkrivelser, resolutioner m.m. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmas protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar angående skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka
 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård