Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Lurs kyrkoarkiv


Lur är annexförsamling i Tanums och Lurs pastorat samt tillhör Göteborgs och Bohus län och Göteborgs stift.

 Serier (40 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien i band
 
A II aFörsamlingsböckerSerien i band
 
A II bFastighetsförteckning mmSerien i box 
A IIIBöcker över obefintligaSerien i band 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i boxar i fastighetsordning 
A IV bObefintlighetsregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i boxar 
A VFörsamlingsregisterSerien i boxar 
A VI aAvgångsregisterSerien i boxar 
BIn- och utflyttningslängderSerien i band
 
CFödelse- och dopböckerSerien i band
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Serien i band 
D IKonfirmationsböckerSerien i band 
D IIKommunionlängderSerien i band om ej annat anges 
D XKonfirmationsbok, ADB-förd 
ELysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbokSerien i band
 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien i band
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIÖvriga personlängderSerien i band 
H IBilagor till husförhörslängden 
H IIBilagor till flyttningslängderna 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
JSkrivelser, resolutioner m.m. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmas protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar angående skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka
 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård