bild
Serie

Räkenskaper för kyrka

Mollösunds kyrkoarkiv

Serien avslutad, fortsätter i serierna L I a-b.

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11584 – 1786Spridda år. Med förteckning över kontanter i kassakistan 1787. Häri även inventarieförteckning 1612. 
21743 – 1846Fragmentariska specialräkenska-
per, förteckningar över gåvo-
medel samt verifikationer. Spridda år.
 
31811 – 1825Ofullständiga räkenskaper, spridda år. 
- [H0001]1816 – 1841Ingår i Morlanda L I: 1. Upp-
gifter från Orust och Tjörns häradsrätt å utdömda sakören.