bild
Serie

Övriga handlingar och handskrifter

Mollösunds kyrkoarkiv

 Volymer (10 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1764 – 1813Ingår i Morlanda P: 3. Utdrag ur 1764 års jordebok. 
- [H0002]1810 – 1817Ingår i Morlanda P: 5. Mantals-
längder spridda år.
 
- [H0003]1812Ingår i K I: 1. F. komministern i Morlanda Anders Contzn testa-
mente å 50 riksdaler riksgälds-
mynt till de fattiga i Mollösund.
 
- [H0004]1816 – 1843Ingår i Morlanda P: 6. För-
teckning över personer som er-
hållit bibeln eller nya testa-
mentet samt skrivelser rör. denna utdelning.
 
- [H0005]1818 – 1842Ingår i Morlanda P: 7. Hand-
lingar rör. understöd åt fiskare 1818, 1838-1842 samt ang. und-
sättningsspannmål 1831.
 
- [H0006]1834 – 1839Ingår i Morlanda P: 6. Hand-
lingar rör. hjälpverksamhet m.m. under koleraepedemien.
 
- [H0007]1850 – 1857Ingår i Morlanda P: 2. Verifika-
tioner till visst understöd åt fiskarna 1850-1853.
 
- [H0008]1862 – 1866Ingår i Morlanda K III: 1. Upp-
gift om ordf. i kommunalnämnden och kommunalstämman.
 
- [H0009]1863 – 1868Ingår i Morlanda P: 2. För-
teckning över vaccinationsföre-
ståndare.
 
- [H0010]1863 – 1874Ingår i Morlanda P: 2. För-
teckning över sexmän.