bild
Arkiv

Mollösunds kyrkoarkiv


Mollösund är annexförsamling i Morlanda, Käringön, Mollösund och Gullholmens pastorat och tillhör Göteborgs stift och Göteborgs och Bohus län.

 Serier (43 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböckerVolymer uppställda efter fastighet.
 
A II dFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareFör bilagor till församlingsliggaren, se H 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade 
A VFörsamlingsregister 
A VIAvgångsregister 
BIn- och utflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01 
D IKonfirmationsböcker
 
D IIKommunionlängder 
D XKonfirmationsbok fr.o.m. 1991-07-01 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till flyttningslängderna 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01 
JSkrivelser, resolutioner m.m. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmas protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bSkolrådets handlingar 
K IV cFörteckningar över skolbarn m.m. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrkaSerien avslutad, fortsätter i serierna L I a-b.
 
L I aKyrkokassans räkenskapsböckerSerien är fortsättning på o-
delade serien L I.
 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L VLasarettskassans räkenskaper 
L V bUppbördslängder å kapellpredikantens lön 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkiv- förteckningar 
PÖvriga handlingar och handskrifter