bild
Arkiv

Morlanda kyrkoarkiv


Morlanda är moderförsamling i Morlanda, Käringöns, Mollösunds och Gullholmens pastorat och tillhör
Göteborgs stift och Göteborgs och Bohus län.
Morlanda församling var intill 1921 patronell. Patronatsrätten innehades av ägaren till Morlanda säteri, sist godsägare Gunnar Sanne, vars familj ännu 1994 äger säteriet där gårdsarkivet förvaras. Genom lån av godsägare Jon Thorburn har landsarkivet mikrofilmat här redovisade handlingar, som därefter återställts. Serien av pergamentbrev har samtidigt papperskopierats och återställts.
Mikrofilmen har beteckningen BA 500.

Handlingarna är som följer:
Volym nr 1, 1691-1879, handlingar angående patronatsrätten för Morlanda kyrka.
Volym nr 2, 1818-1852, kyrkoräkenskaper.
Volym nr 3, 1841-1911, kyrkoräkenskaper.
Volym nr 4, 1651-1896, handlingar rörande jus patronatus till Morlanda kyrka, handlingar rörande särskilda personer, handlingar rörande gods och gårdar.

 Serier (49 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A I aHusförhörslängder, huvudserieSerien omf. Morlandas 6 rotar. Vol. 1-6 omf. även öarna m.m.
 
A I bHusförhörslängder för öarna m.m.
 
A II aFörsamlingsböcker
 
A II dFastighetsförteckningar 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareFör bilagor till församlingsliggare, se H 
A IV bObefintlighetsregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade 
A VFörsamlingsregister 
A VIAvgångsgregister 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden.
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01 
D IKonfirmationsböcker
 
D IIKommunionlängderVolymerna 9-13 innehåller namn och statistik över kommunikanter. 
D XKonfirmationsbok fr.o.m. 1991-07-01 
ELysnings- och vigselböcker
 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböcker
 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIVaccinationslängder 
G III Övriga längder 
H IBilagor till husförhörslängden
 
H IIBilagor till flyttningslängderna
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien i boxar. 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01 
JSkrivelser och resolutioner m.m. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmas protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar 
O IHandlingar angående kyrka och kyrkogård 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VDonationshandlingar 
O VIKartor och ritningar 
PÖvriga handlingar och handskrifterJfr serie K I !