Torsdag den 28 september, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

bild
Arkiv

Naverstads kyrkoarkiv


Naverstad är moderförsamling i Naverstads och Mo pastorat och tillhör Göteborgs stift samt Göteborgs och Bohus län.

 Serier (66 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
Se även: SE/GLA/14547/C/14/NaverstadNaverstads pastorat 
#Kartor och ritningar från Kartia 
~Kart- och ritningssamlingen 
A IHusförhörslängderSerien i band om ej annat anges.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien i band.
 
A II bFörsamlingsböcker i lösblad, aktuellaSerien i boxar med korslistor. 
A II cFörsamlingsböcker i lösblad, avställdaSerien i boxar med korslistor. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien i band.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i boxar. 
A IV bObefintlighetsregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i boxar. 
A VFörsamlingsregisterSerien i box.. 
A VI aAvställningsregisterSerien i box. 
BFlyttningslängderSerien i band om ej annat anges.
 
CFödelse- och dopböckerSerien i band om ej annat anges.
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Skall bindas. 
D IKonfirmationsböckerSerien i band.
 
D IIKommunionlängderSerien i band om ej annat anges.
 
D XKonfirmationsbok, ADB-förd 
ELysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbokSerien i band om ej annat anges.
 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien i band.
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIÖvriga längder 
G IIIDiarium i kyrkobokföringsärenden 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSerien i boxar.
 
H IIBilagor till flyttningslängdernaSerien buntad.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken
 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden
 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken
 
JSkrivelser, resolutioner från Kunglig Maj:t m. fl. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K II aKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges, pastoratskyrkostämmans samt församlingsdelegerades protokollSerien inbunden. 
K II bKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges, pastoratskyrkostämmans samt församlingsdelegerades handlingar 
K III aKyrkorådets och pastoratskyrkorådets protokollSerien inbunden. 
K III bKyrkorådets och pastoratskyrkorådets handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar angående skolväsendetSerien i boxar om ej annat anges.

Protokoll även i K III.
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka
 
L I aaRäkenskaper för kyrka och församling; kyrkokassans räkenskaperSerien inbunden om ej annat anges. 
L I abRäkenskapsböcker för kyrka och församling; kyrkokassans verifikationerSerien inbunden. 
L I baRäkenskaper för kyrka och församling; pastoratskassans räkenskaperSerien inbunden om ej annat anges. 
L I bbRäkenskaper för kyrka och församling; pastoratskassans verifikationerSerien i boxar.

Serien innehåller även lönehandlingar.
 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollektSerien inbunden.
 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien inbunden. 
L V aRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål; räkenskapsböckerSerien inbunden om ej annat anges. 
L V bRäkenskapsböcker för övriga inrättningar och ändamål; verifikationer 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningarSerien i boxar om ej annat anges. 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård 
O I aHandlingar angående kyrkanSerien i boxar. 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenSerien i boxar. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i boxar. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmånerSerien i boxar. 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvorSerien i box. 
PÖvriga handlingar och handskrifterSerien i kronologisk ordning.
 
P IIPålysningsböcker 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet 
P IVÖvriga handlingar