bild
Arkiv

Naverstads kyrkoarkiv


Naverstad är moderförsamling i Naverstads och Mo pastorat och tillhör Göteborgs stift samt Göteborgs och Bohus län.

 Serier (66 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
Se även: SE/GLA/14547/C/14/NaverstadNaverstads pastorat 
#Kartor och ritningar från Kartia 
~Kart- och ritningssamlingen 
A IHusförhörslängderSerien i band om ej annat anges.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien i band.
 
A II bFörsamlingsböcker i lösblad, aktuellaSerien i boxar med korslistor. 
A II cFörsamlingsböcker i lösblad, avställdaSerien i boxar med korslistor. 
A IIIBöcker över obefintligaSerien i band.
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i boxar. 
A IV bObefintlighetsregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i boxar. 
A VFörsamlingsregisterSerien i box.. 
A VI aAvställningsregisterSerien i box. 
BFlyttningslängderSerien i band om ej annat anges.
 
CFödelse- och dopböckerSerien i band om ej annat anges.
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Skall bindas. 
D IKonfirmationsböckerSerien i band.
 
D IIKommunionlängderSerien i band om ej annat anges.
 
D XKonfirmationsbok, ADB-förd 
ELysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbokSerien i band om ej annat anges.
 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien i band.
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIÖvriga längder 
G IIIDiarium i kyrkobokföringsärenden 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSerien i boxar.
 
H IIBilagor till flyttningslängdernaSerien buntad.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken
 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden
 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken
 
JSkrivelser, resolutioner från Kunglig Maj:t m. fl. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K II aKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges, pastoratskyrkostämmans samt församlingsdelegerades protokollSerien inbunden. 
K II bKyrkostämmans, kyrkofullmäktiges, pastoratskyrkostämmans samt församlingsdelegerades handlingar 
K III aKyrkorådets och pastoratskyrkorådets protokollSerien inbunden. 
K III bKyrkorådets och pastoratskyrkorådets handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar angående skolväsendetSerien i boxar om ej annat anges.

Protokoll även i K III.
 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka
 
L I aaRäkenskaper för kyrka och församling; kyrkokassans räkenskaperSerien inbunden om ej annat anges. 
L I abRäkenskapsböcker för kyrka och församling; kyrkokassans verifikationerSerien inbunden. 
L I baRäkenskaper för kyrka och församling; pastoratskassans räkenskaperSerien inbunden om ej annat anges. 
L I bbRäkenskaper för kyrka och församling; pastoratskassans verifikationerSerien i boxar.

Serien innehåller även lönehandlingar.
 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollektSerien inbunden.
 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålSerien inbunden. 
L V aRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål; räkenskapsböckerSerien inbunden om ej annat anges. 
L V bRäkenskapsböcker för övriga inrättningar och ändamål; verifikationer 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningarSerien i boxar om ej annat anges. 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård 
O I aHandlingar angående kyrkanSerien i boxar. 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenSerien i boxar. 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jordSerien i boxar. 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmånerSerien i boxar. 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvorSerien i box. 
PÖvriga handlingar och handskrifterSerien i kronologisk ordning.
 
P IIPålysningsböcker 
P IIIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet 
P IVÖvriga handlingar