Måndag den 20 september kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Kontrollera alltid öppethållande på webbplatsen om du planerar att besöka någon av Riksarkivets läsesalar. På grund av coronapandemin kan begränsningar av öppettiderna förekomma.

bild
Arkiv

Norra Härene kyrkoarkiv


Norra Härene är annexförsamling i Sävare, Lindärva,
Hasslösa, Norra Härene och Hovby församlingars
pastorat i Kållands kontrakt, Skara stift och Skara-
borgs län. År 1677 förenades Norra Härene med Lid-
köping, avskildes 1861 till eget pastorat, som upp-
löstes 1/1 1962.
Till år 1776 var även Skofteby annexförsamling i
pastoratet men införlivades nämnda år med Norra
Härene. Församlingen hette före 1886 endast Härene.

 Serier (52 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar från Kartia 
~Kart- och ritningssamlingen 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösblad) 
A II cFörsamlingsböcker (avställda blad)Serien i boxar. 
A II dFastighetsförteckning 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivbox. 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
BIn- och utflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01 
D IKonfirmationsböcker
 
D IIKommunionlängder 
D XKonfirmationsbok fr.o.m. 1991-07-01 
ELysnings- och vigselböcker 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböcker 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIÖvriga längder 
H IIBilagor till flyttningslängderna
 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
JSkrivelser, resolutioner m.m. 
J IIPostböckerSerien inbunden. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K II aaKyrkostämmans protokollSerien inbunden. 
K II abKyrkostämmans handlingar 
K II baPastorats- kyrkostämmans och församlings- delegerades protokollSerien inbunden. 
K III aaKyrkorådets protokollSerien inbunden. 
K III abKyrkorådets handlingar 
K III baPastorats- kyrkorådets protokollSerien inbunden. 
K III bbPastoratskyrkorådets handlingar 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bSkolrådets längder över skolpliktiga barn 
K IV cSkolrådets handlingar 
K IV dDagböcker, matriklar, examenskataloger och journaler tillhörande skolanSerien skall överföras till kommunens arkiv. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka
 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård 
P IPålysningsböcker