bild
Arkiv

Norra Härene kyrkoarkiv


Norra Härene är annexförsamling i Sävare, Lindärva,
Hasslösa, Norra Härene och Hovby församlingars
pastorat i Kållands kontrakt, Skara stift och Skara-
borgs län. År 1677 förenades Norra Härene med Lid-
köping, avskildes 1861 till eget pastorat, som upp-
löstes 1/1 1962.
Till år 1776 var även Skofteby annexförsamling i
pastoratet men införlivades nämnda år med Norra
Härene. Församlingen hette före 1886 endast Härene.

 Serier (52 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar från Kartia 
~Kart- och ritningssamlingen 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösblad) 
A II cFörsamlingsböcker (avställda blad)Serien i boxar. 
A II dFastighetsförteckning 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivbox. 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
BIn- och utflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01 
D IKonfirmationsböcker
 
D IIKommunionlängder 
D XKonfirmationsbok fr.o.m. 1991-07-01 
ELysnings- och vigselböcker 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböcker 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIÖvriga längder 
H IIBilagor till flyttningslängderna
 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
JSkrivelser, resolutioner m.m. 
J IIPostböckerSerien inbunden. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K II aaKyrkostämmans protokollSerien inbunden. 
K II abKyrkostämmans handlingar 
K II baPastorats- kyrkostämmans och församlings- delegerades protokollSerien inbunden. 
K III aaKyrkorådets protokollSerien inbunden. 
K III abKyrkorådets handlingar 
K III baPastorats- kyrkorådets protokollSerien inbunden. 
K III bbPastoratskyrkorådets handlingar 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bSkolrådets längder över skolpliktiga barn 
K IV cSkolrådets handlingar 
K IV dDagböcker, matriklar, examenskataloger och journaler tillhörande skolanSerien skall överföras till kommunens arkiv. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka
 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård 
P IPålysningsböcker