bild
Arkiv

Norums kyrkoarkiv


Norum är annexförsamling till Ödsmåls och Norums pastorat samt tillhör Göteborgs stift och Göteborgs och Bohus län.
Norum var före 1845 1/5 annexförsamling till Spekeröd.

 Serier (72 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar från Kartia 
~Kart- och ritningssamlingen 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)
 
A II bFastighetslängderSerien består av den aktuella fastighetslängden 1991-06-30 
A II cBok över utländska medborgare 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregisterSerien ordnad efter personnummer 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
A VI bAvgångslängdSerien alfabetiskt ordnad 
BIn- och utflyttningslängder
 
B I aInflyttningslängder
 
B I bUtflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok 
D IKonfirmationsböcker
 
D IIKommunionlängder
 
D XKonfirmationsbok 
ELysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIKriminalregister
 
G IIIDiarium över kyrkobokföringsärenden 
H IBilagor till husförhörslängden 
H IIBilagor till flyttningslängderna
 
H III aBilagor till födelse- och dopboken 
H III bFaderskapserkännanden 
H IVBilagor till konfirmationsboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
H VIIBilagor till kriminalregistret 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01 
JSkrivelser, resolutioner m.m. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K II Kyrkostämmas och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll och handlingar 
K III bPastoratskyrkorådets och församlingsdelegerades protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar rörande skolväsendet1903-1944 ingår i kommunens arkiv 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka
 
L I aRäkenskaper för kyrka: räkenskapsböckerBokslut 1971-1991 finns i Norums kyrkliga samfällighet G 1 
L I bKyrkokassans verifikationer 
L I cFördelningskort till kyrkokassan 
L II aRäkenskaper för skola 
L II bSkolkassans verifikationer 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollektVolym 6-14 innehåller Norums kyrka, Stenungsunds kapell och Kristinedalkyrkan 
L V aRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
L V bPastoratskassans räkenskapsböcker 
L V dFördelningskort till pastoratskasssan 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningarSe även Ödsmål N:4 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård 
O I aHandlingar angående kyrkaNorums församlingshem finns även i P:3 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenAndra gravhandlingar ej levererade 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VDonationshandlingar 
O VIKartor och ritningar från Kartia 
PÖvriga handlingar och handskrifter 
P IIPålysningsböcker 
P IIIHandlingar angående frivillig kyrklig verksamhet 
P IV aHandlingar angående Stenungsunds kapell och Stenungsunds kapellbyggnadsförening