Torsdag den 11 augusti, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Norums kyrkoarkiv


Norum är annexförsamling till Ödsmåls och Norums pastorat samt tillhör Göteborgs stift och Göteborgs och Bohus län.
Norum var före 1845 1/5 annexförsamling till Spekeröd.

 Serier (72 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar från Kartia 
~Kart- och ritningssamlingen 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)
 
A II bFastighetslängderSerien består av den aktuella fastighetslängden 1991-06-30 
A II cBok över utländska medborgare 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregisterSerien ordnad efter personnummer 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
A VI bAvgångslängdSerien alfabetiskt ordnad 
BIn- och utflyttningslängder
 
B I aInflyttningslängder
 
B I bUtflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden.
 
C XDopbok 
D IKonfirmationsböcker
 
D IIKommunionlängder
 
D XKonfirmationsbok 
ELysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIKriminalregister
 
G IIIDiarium över kyrkobokföringsärenden 
H IBilagor till husförhörslängden 
H IIBilagor till flyttningslängderna
 
H III aBilagor till födelse- och dopboken 
H III bFaderskapserkännanden 
H IVBilagor till konfirmationsboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
H VIIBilagor till kriminalregistret 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01 
JSkrivelser, resolutioner m.m. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K II Kyrkostämmas och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll och handlingar 
K III bPastoratskyrkorådets och församlingsdelegerades protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar rörande skolväsendet1903-1944 ingår i kommunens arkiv 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka
 
L I aRäkenskaper för kyrka: räkenskapsböckerBokslut 1971-1991 finns i Norums kyrkliga samfällighet G 1 
L I bKyrkokassans verifikationer 
L I cFördelningskort till kyrkokassan 
L II aRäkenskaper för skola 
L II bSkolkassans verifikationer 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollektVolym 6-14 innehåller Norums kyrka, Stenungsunds kapell och Kristinedalkyrkan 
L V aRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
L V bPastoratskassans räkenskapsböcker 
L V dFördelningskort till pastoratskasssan 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningarSe även Ödsmål N:4 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård 
O I aHandlingar angående kyrkaNorums församlingshem finns även i P:3 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenAndra gravhandlingar ej levererade 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VDonationshandlingar 
O VIKartor och ritningar från Kartia 
PÖvriga handlingar och handskrifter 
P IIPålysningsböcker 
P IIIHandlingar angående frivillig kyrklig verksamhet 
P IV aHandlingar angående Stenungsunds kapell och Stenungsunds kapellbyggnadsförening