Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Strömstads kyrkoarkiv


Strömstad var till och med 1810 eget pastorat.
Församlingen var åren 1811-1922 annexförsamling i Skee, Strömstads och Tjärnö församlingars pastorat.
Från och med 1922-05-01 är Strömstads församling eget pastorat samt tillhör Göteborgs stift och Göteborgs och Bohus län


 Serier (66 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
A IHusförhörslängderSerien inbunden, om ej annat anges
 
A II aFörsamlingsböckerSerien i band
 
A II bFörsamlingsböcker i lösblad, aktuellaSerien i boxar 
A II cFörsamlingsböcker i lösblad, avställdaSerien i boxar 
A IIIBöcker över obefintligaSerien i band
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i boxar 
A IV bObefintlighetsregister 
A IV cEmigrantregisterSerien i boxar 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i boxar 
A VFörsamlingsregisterVolym 1-3 i trälådor, 4-7 i boxar 
A VI aAvgångsregisterVolym 1-5 i trälådor, 6-11 i boxar 
BIn- och utflyttningslängderSerien i band om ej annat anges
 
CFödelse- och dopböckerSerien i band
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Serien skall bindas 
D IKonfirmationsböckerSerien i band om ej annat anges
 
D IIKommunionlängderSerien i band, topografiskt uppställda
 
D XKonfirmationsbok, ADB-fördSerien skall bindas 
ELysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbokSerien i band om ej annat anges
 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01Serien skall bindas 
FDöd- och begravningsböckerSerien i band
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01Serien skall bindas 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIKyrkostatistik 
G IIIDiarium 
H IIBilagor till flyttningslängderna
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
H VII Bilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30. Ej gallringsbaraSerien innehäller faderskapserkännande, erkännande av trolovningsbarn, arvsrättsförklaringar, gemensam vårdnad samt i utlandet utfärdade handlingar 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m 1991-07-01. Ej gallringsbara 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m 1991-07-01. Gallringsbara 
JSkrivelser, resolutioner m.m. 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar rörande skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarSe även O V-serien 
L I aKyrkokassans huvudräkenskaperHuvudböcker
 
L I bKyrkokassans specialräkenskaper
 
L I cKyrkokassans verifikationerSerien i kartonger. 
L I daLönehandlingar för Strömstads församling 
L I dbLönehandlingar för daghemmet Arken 
L II aSkolkassans räkenskapsböcker 
L II bSkolkassans verifikationerSerien i kartonger. 
L IIIRäkenskaper för fattigkassan 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L V aRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål: huvudserien 
L V bRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål: Crusellska fonden 
L V cRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål: övriga fonder 
L V dRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål: Arken 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästval och andra valSe även K II:2 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningarSe även O I a:1 om inventarierna 
O IHandlingar rörande kyrka och kyrkojord 
O I aHandlingar angående kyrka 
O I bHandlingar angående kyrkogård 
O I cGravböckerSerien i boxar. Se även O I b 
O IIHandlingar rörande kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar rörande prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar rörande prästerskap, kyrkobetjäning och kyrkliga förrättningar 
O VDonationshandlingar 
P IÖvriga handlingar och handskrifter 
P IIKungörelser 
P IIIHandlingar angående det frivilliga kyrkliga arbetet