Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Strömstads kyrkoarkiv


Strömstad var till och med 1810 eget pastorat.
Församlingen var åren 1811-1922 annexförsamling i Skee, Strömstads och Tjärnö församlingars pastorat.
Från och med 1922-05-01 är Strömstads församling eget pastorat samt tillhör Göteborgs stift och Göteborgs och Bohus län


 Serier (66 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
A IHusförhörslängderSerien inbunden, om ej annat anges
 
A II aFörsamlingsböckerSerien i band
 
A II bFörsamlingsböcker i lösblad, aktuellaSerien i boxar 
A II cFörsamlingsböcker i lösblad, avställdaSerien i boxar 
A IIIBöcker över obefintligaSerien i band
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i boxar 
A IV bObefintlighetsregister 
A IV cEmigrantregisterSerien i boxar 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i boxar 
A VFörsamlingsregisterVolym 1-3 i trälådor, 4-7 i boxar 
A VI aAvgångsregisterVolym 1-5 i trälådor, 6-11 i boxar 
BIn- och utflyttningslängderSerien i band om ej annat anges
 
CFödelse- och dopböckerSerien i band
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Serien skall bindas 
D IKonfirmationsböckerSerien i band om ej annat anges
 
D IIKommunionlängderSerien i band, topografiskt uppställda
 
D XKonfirmationsbok, ADB-fördSerien skall bindas 
ELysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbokSerien i band om ej annat anges
 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01Serien skall bindas 
FDöd- och begravningsböckerSerien i band
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01Serien skall bindas 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIKyrkostatistik 
G IIIDiarium 
H IIBilagor till flyttningslängderna
 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
H VII Bilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30. Ej gallringsbaraSerien innehäller faderskapserkännande, erkännande av trolovningsbarn, arvsrättsförklaringar, gemensam vårdnad samt i utlandet utfärdade handlingar 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m 1991-07-01. Ej gallringsbara 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m 1991-07-01. Gallringsbara 
JSkrivelser, resolutioner m.m. 
K ISockenstämmans protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar rörande skolväsendet 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingarSe även O V-serien 
L I aKyrkokassans huvudräkenskaperHuvudböcker
 
L I bKyrkokassans specialräkenskaper
 
L I cKyrkokassans verifikationerSerien i kartonger. 
L I daLönehandlingar för Strömstads församling 
L I dbLönehandlingar för daghemmet Arken 
L II aSkolkassans räkenskapsböcker 
L II bSkolkassans verifikationerSerien i kartonger. 
L IIIRäkenskaper för fattigkassan 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L V aRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål: huvudserien 
L V bRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål: Crusellska fonden 
L V cRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål: övriga fonder 
L V dRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål: Arken 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästval och andra valSe även K II:2 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningarSe även O I a:1 om inventarierna 
O IHandlingar rörande kyrka och kyrkojord 
O I aHandlingar angående kyrka 
O I bHandlingar angående kyrkogård 
O I cGravböckerPå lösblad i pärmar. Se även O I b 
O IIHandlingar rörande kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar rörande prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar rörande prästerskap, kyrkobetjäning och kyrkliga förrättningar 
O VDonationshandlingar 
P IÖvriga handlingar och handskrifter 
P IIKungörelser 
P IIIHandlingar angående det frivilliga kyrkliga arbetet