bild
Serie

Övriga handlingar och handskrifter

Torslanda kyrkoarkiv

 Volymer (12 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0002]1707Ingår i C: 1. Förteckning över kyrkoråd och sexmän. 
- [H0003]1717Ingår i C: 1. Anteckn. om kyrkoherde Laitronius installation 1717. 
- [H0004]1736 – 1748Ingår i K I: 2. Sällsamma händelser. 
11747 – 1819Upplästa kungörelser och cirkulär samt extrakt av prästerskapets privilegier 1723 m.m. Omfattar även Öckerö. 
21761Redogörelse av kyrkoherde Stabæus för ett fall av förskrivning till den onde. (Defekt.) 
31860Upplästa kungörelser. Omf. även Öckerö. 
41870Kungl. Maj:ts resolution rör. förslag till lönereglering för prästerskapet i Torslanda och Öckerö församlingar. 
51897Skiss över förslag till iståndsättande av koret i k:an. Gåva av Götiska förbundet 1994 
Se: SE/GLA/13566/O II/11897Teckningslista för insamling till iståndsättande av koret i k:an. Gåva av Götiska förbundet 1994 
61966 – 1999Församlingsblad 1966-1999, historik över Torslanda församlingshem, skriven av Boris Bengtsson 1988, uppsats rörande Torslanda kyrkas orglar 1995 
Se: SE/GLA/13566/O II/21998Handlingar rörande Backabranden 1998-10-30 
- [H0001]odatIngår i K I: 2. Series pastorum.