Måndag den 24 januari kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Torslanda kyrkoarkiv


Torslanda är annexförsamling i Säve, Björlanda och Torslanda pastorat och tillhör Göteborgs stift och Göteborgs och Bohus län. Före 1928 1/5 var Torslanda moderförsamling i Torslanda och Öckerö pastorat.

 Serier (56 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker
 
A II bFörsamlingsböcker (lösblad), avställda och aktuella 
A II cFörsamlingsböcker (lösblad), avställda t o m 1977 
A II dFastighetslängder 
A II eFastighetsregister 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade 
A VFörsamlingsregister 
A VI aaAvgångsregister t o m 1976 
A VI abAvgångsregister 1977 - 1991 
BIn- och utflyttningslängderSerien avslutad. Fortsätter i serierna B I och B II.
 
B IInflyttningslängder
 
B IIUtflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XFödelsebok fr.o.m. 1991-07-01 
D IKonfirmationsböcker 
D IIKommunionlängder 
D XKonfirmationsbok fr.o.m. 1991-07-01 
ELysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbok
 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G IBefolkningsstatistik
 
G IIKriminalregister 
G IIIDiarier och signaturförteckning 
H IBilagor till husförhörslängdenSerien i kartong 
H IIBilagor till flyttningslängdernaSerien i kartong
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien i kartong 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken
 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1968Serien i kartong 
JSkrivelser, resolutioner m.m. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar
 
K IIKyrkostämmas kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll och handlingar 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingarSerien avslutad. Fortsätter i serie K III a och K III b 
K III aKyrkoråds protokoll 
K III bKyrkoråds handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och handlingarSkolstyrelse inrättad 1/1 1936 
K VÖvriga nämnders och styrelser protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper över fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamålPrästlönekassan 1921-1926 ingår enligt gamla förteckninge i Öckerö L V a:1, fruntimmersföreningens kassa ingår i Öckerö L V:1, prästlönekassan 1926-1928 ingår i Öckerö L V a:2 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämman 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NInventarie- och arkivförteckningar samt visitationshandlingar och ämbetsberättelser 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogårdSerien avslutad. Fortsätter i serie O I. 
O IHandlingar angående kyrka och kyrkogård samt kyrkliga fastigheter 
O IITjänstefördeling samt gudstjänstordning 
O IIIDonationshandlingar 
O IVKartor och ritningar 
PÖvriga handlingar och handskrifter 
P IPålysningsböcker