Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Uddevalla kyrkoarkiv


Uddevalla är moderförsamling i Uddevalla, Bäve och Lane-Ryrs pastorat samt tillhör Göteborgs stift och Göteborgs och Bohus län.

 Serier (59 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
#Kartor och ritningar från Kartia 
~Kart- och ritningssamlingen 
A IHusförhörslängderSerien i band
 
A II aFörsamlingsböckerSerien i band
 
A II bFastighetslängderSerien i band. Fr o m vol 13 ändrad roteindelning
 
A II cÖvriga personlängderSerien i band
 
A II dHjälpregister mmSerien i boxar 
A IIIBöcker över obefintligaSerien i band
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i boxar 
A IV bObefintlighetsregisterSerien i box 
A IV cEmigrantregisterSerien i boxar 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i boxar 
A VFörsamlingsregisterSerien i boxar 
A VI aAvgångsregisterSerien består av mikrokort i pärm 
A VI bAvgångslängdSerien i band 
BIn- och utflyttningslängder, äldre serieSerien inb. Omf. pastoratet.
 
B IInflyttningslängderSerien i band
 
B IIUtflyttningslängderSerien i band
 
CFödelse- och dopböckerSerien i band
 
C IFödelse- och dopböcker för Uddevalla lasarettSerien i band, avslutad. Uppgifter rörande föräldrarna är i allmänhet fram till 1952 ej styrkta
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Serien i band 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) manuellt fördaSerien i band om ej annat anges
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien i band om ej annat anges, omfattar även Bäve
 
D XKonfirmationsbok, ADB-fördSerien i band 
ELysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbokSerien i band
 
E XÄktenskapsbok fr o m 1991-07-01Serien i band 
FDöd- och begravningsböcker
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01Serien i band 
G IRedogörelse för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIKyrkojournalerSerien inb. Omf. även Bäve och Lane-Ryr. 
G IIIÖvriga längderSerien i band 
H IBilagor till husförhörslängden 
H IIBilagor till flyttningslängderna 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H V aBilagor till lysnings- och vigselboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
JSkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t m.fl. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K II aaKyrkostämmans protokoll 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingar
 
K IVSkolrådets handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrkaSerien upphörd. Forts. i L I a-c.
 
L I aRäkenskaper för kyrkan: Huvudräkenskaper 
L I bRäkenskaper för kyrka: Specialräkenskaper 
L I cVerifikationer med uppbördslängder 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrkan 
O I baHandlingar angående kyrkogården 
O IIHandlingar rörande kyrkans fastigheter och kyrkans jord 
O IIIHandlingar rörande prästerskapets löneförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
P IÖvriga handlingar och handskrifter 
P II aPålysningböcker