bild
Arkiv

Velinge kyrkoarkiv


Velinge församling intill 1930-talet, heter numera Velinga.
1691 införlivades Ettak med församlingen.
Velinga är annexförsamling i Daretorp, Velinga och Härja pastorat i Skara stift och Skaraborgs län.
T.o.m. 1961 tillhörde Brandstorp pastoratet. Härja tillhörde före 1962 Sandhems pastorat. År 1638 urbröts Ettaks kapellförsamling ur Daretorps pastorat och fördes till Härja pastorat, som 1691 upplöstes, varvid Ettak införlivades med Velinge församling. Ettaks kyrka raserades år 1720.

Intill 1626 lär Brandstorp ha tillhört Fågelås pastorat (Lindskog, Skara stift).

 Serier (40 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböckerSerien i band
 
A II bHjälpregister 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i box 
A IV bObefintlighetsregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i box 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
BIn- och utflyttningslängderSerien i band
 
CFödelse- och dopböckerSerien i band
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Serien i band 
D IKonfirmationsböckerSerien i band 
D IIKommunionlängderSerien i band 
D XKonfirmationsbok, ADB-förd 
ELysnings- och vigselböckerSerien i band
 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien i band
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
H IBilagor till husförhörslängden 
H IIBilagor till flyttningslängden 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
H VIBilagor till död- och begravningsboken 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmans protokoll och handlingarSerien inbunden. 
K IIIKyrkorådets protokoll och handlingarSerin inbunden om ej annat anges. 
K IVSkolrådets protokoll och handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IRäkenskaper för kyrka
 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
L VIRäkenskaper i sammandrag, granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkiv- förteckningar 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård 
PÖvriga handlingar och handskrifter