Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Yllestads kyrkoarkiv


Yllestad är moderförsamling i Yllestad, Näs, Vistorp, Vartofta-Åsaka och Kälvene pastorat samt tillhör Skaraborgs län och Skara stift. Före den 1 maj 1927 utgjorde Yllestad, Näs och Vistorp å ena sidan samt Vartofta-Åsaka och Kälvene å den andra två skilda pastorat.
Vartofta-Åsaka hette före 1886 blott Åsaka.

 Serier (46 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
~Kart- och ritningssamlingen 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden.
 
A II b aFörsamlingsböcker (lösbladssystem, aktuella)Serien i arkivboxar. 
A II b bFörsamlingsböcker (lösbladssystem, avställda) 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV bObefintlighetsregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivbox, 
A VIAvgångsregister 
BIn- och utflyttningslängder
 
C IFödelse- och dopböcker
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01 
D IKonfirmationsböcker
 
D IIKommunionlängder 
D XKonfirmationsbok fr.o.m. 1991-07-01 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
F IDöd- och begravningsböcker 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSerien har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
H IIBilagor till flyttningslängdernaSerien har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
H IVBilagor till konfirmationsbokenSerien har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
H VBilagor till lysning- och vigselbokenSerien har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenSerien har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
H VIIBilagor till kriminalregistret 
H VIIIBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991 06 30Serien har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01Serien har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. Gallringsbart (bilagor till dopboken) ej volymförtecknade. Häri även Slöta, Karleby, Vartofta-Åsaka, Kälvene, Vistorp, Skönstorp, Mularp, Åsle och Tiarp. 
JSkrivelser, resolutioner m.m. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmas, pastoratskyrkostämmas och församlingsdelegerades protokoll och handlingarKyrkostämmans samt pastoratskyrkostämmans protokoll 1953-1962 saknas. 
K IIIKyrkorådets, pastoratskyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar angående
skolväsendet
 
L I aRäkenskaper för kyrka: Huvud- och specialräkenskaper
 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och
arkivförteckningar
 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård 
PÖvriga handlingar och handskrifter