Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Yllestads kyrkoarkiv


Yllestad är moderförsamling i Yllestad, Näs, Vistorp, Vartofta-Åsaka och Kälvene pastorat samt tillhör Skaraborgs län och Skara stift. Före den 1 maj 1927 utgjorde Yllestad, Näs och Vistorp å ena sidan samt Vartofta-Åsaka och Kälvene å den andra två skilda pastorat.
Vartofta-Åsaka hette före 1886 blott Åsaka.

 Serier (46 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
~Kart- och ritningssamlingen 
A IHusförhörslängder
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden.
 
A II b aFörsamlingsböcker (lösbladssystem, aktuella)Serien i arkivboxar. 
A II b bFörsamlingsböcker (lösbladssystem, avställda) 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV bObefintlighetsregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivbox, 
A VIAvgångsregister 
BIn- och utflyttningslängder
 
C IFödelse- och dopböcker
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01 
D IKonfirmationsböcker
 
D IIKommunionlängder 
D XKonfirmationsbok fr.o.m. 1991-07-01 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
F IDöd- och begravningsböcker 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSerien har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
H IIBilagor till flyttningslängdernaSerien har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
H IVBilagor till konfirmationsbokenSerien har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
H VBilagor till lysning- och vigselbokenSerien har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenSerien har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
H VIIBilagor till kriminalregistret 
H VIIIBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991 06 30Serien har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01Serien har gallrats med stöd av RA-MS 2000:5. Gallringsbart (bilagor till dopboken) ej volymförtecknade. Häri även Slöta, Karleby, Vartofta-Åsaka, Kälvene, Vistorp, Skönstorp, Mularp, Åsle och Tiarp. 
JSkrivelser, resolutioner m.m. 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K IIKyrkostämmas, pastoratskyrkostämmas och församlingsdelegerades protokoll och handlingarKyrkostämmans samt pastoratskyrkostämmans protokoll 1953-1962 saknas. 
K IIIKyrkorådets, pastoratskyrkorådets protokoll och handlingar 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar angående
skolväsendet
 
L I aRäkenskaper för kyrka: Huvud- och specialräkenskaper
 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och
arkivförteckningar
 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogård 
PÖvriga handlingar och handskrifter