bild
Arkiv

Öckerö kyrkoarkiv


Öckerö tillhör Göteborgs stift och Göteborgs och Bohus län.

 Serier (57 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
~Kart- och ritningssamlingen 
A IHusförhörslängderSerien inb. Med ortreg.
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösblad)Serien in boxar. Häri även avställda blad. 
A II cFörsamlingsböcker (avställda blad) 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i boxar. 
A VFörsamlingsregisterSerien i kortlådor. Sorterade alfabetiskt (vol 1-7) eller efter personnummer (vol. 8-15). 
A VI aAvgångsregisterSerien i kortlådor. Sorterade alfabetiskt (vol 1-5) eller efter personnummer (vol. 6-11). 
BIn- och utflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01Serien inbunden. 
D IKonfirmationsböcker
 
D IIKommunionlängder 
D XKonfirmationsbok fr.o.m. 1991-07-01 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01Serien inbunden. 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIKriminalregister 
G IIIGudstjänststatistikSerien i boxar. 
H IIBilagor till flyttningslängderna 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
JSkrivelser, resolutioner m.m. 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskild 
J IV aDiarium för kyrkobokföringen 
J IV bDiarieförda handlingar till kyrkobokföringenSerien i boxar. 
J VUtgående skrivelser 
J V aDiariet till församlingen 
J V bDiarieförda handlingar till församlingen 
J VI aDiarie- och dossiéplanskort, församlingen 
J VI bHandlingar till diarie- och dossiéplan, församlingenSerien i boxar. Diarie- och dossiéplan fördes på försök 1983-1984 
J VIIAvtal 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokollSerien inbunden. 
K II bKyrkofullmäktiges handlingarSerien i boxar. 
K III aKyrkorådets protokoll och handlingar 
K III bKyrkorådets handlingarSerien i boxar. Budgetarna för respektive år finns samlade i egna volymer i serie L I c. 
K IV aSkolrådets protokoll och handlingar 
K IV bMatriklar över lärare 
K IV cFörteckningar över skolpliktiga barn 
K IV dInventarieförteckningar 
L IRäkenskaper för kyrkaSerien upphör. Forts. i L I a.
 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
L VISammandrag av räkenskaper granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogårdSerien upphör. Forts. i serie
O I a-O VI.
 
PÖvriga handlingar och handskrifter