Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Öckerö kyrkoarkiv


Öckerö tillhör Göteborgs stift och Göteborgs och Bohus län.

 Serier (57 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
~Kart- och ritningssamlingen 
A IHusförhörslängderSerien inb. Med ortreg.
 
A II aFörsamlingsböcker (inbunden serie)Serien inbunden.
 
A II bFörsamlingsböcker (lösblad)Serien in boxar. Häri även avställda blad. 
A II cFörsamlingsböcker (avställda blad) 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV bObefintligregister 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i boxar. 
A VFörsamlingsregisterSerien i kortlådor. Sorterade alfabetiskt (vol 1-7) eller efter personnummer (vol. 8-15). 
A VI aAvgångsregisterSerien i kortlådor. Sorterade alfabetiskt (vol 1-5) eller efter personnummer (vol. 6-11). 
BIn- och utflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
C XDopbok fr.o.m. 1991-07-01Serien inbunden. 
D IKonfirmationsböcker
 
D IIKommunionlängder 
D XKonfirmationsbok fr.o.m. 1991-07-01 
E ILysnings- och vigselböcker
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselbok fr.o.m. 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
F XBegravningsbok fr.o.m. 1991-07-01Serien inbunden. 
G IRedogörelser för folkmängden (statistiska tabeller)
 
G IIKriminalregister 
G IIIGudstjänststatistikSerien i boxar. 
H IIBilagor till flyttningslängderna 
H VBilagor till lysnings- och vigselboken 
JSkrivelser, resolutioner m.m. 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungl. Maj:t, länsstyrelse, domkapitel, andra myndigheter och enskild 
J IV aDiarium för kyrkobokföringen 
J IV bDiarieförda handlingar till kyrkobokföringenSerien i boxar. 
J VUtgående skrivelser 
J V aDiariet till församlingen 
J V bDiarieförda handlingar till församlingen 
J VI aDiarie- och dossiéplanskort, församlingen 
J VI bHandlingar till diarie- och dossiéplan, församlingenSerien i boxar. Diarie- och dossiéplan fördes på försök 1983-1984 
J VIIAvtal 
K ISockenstämmas protokoll och handlingar 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokollSerien inbunden. 
K II bKyrkofullmäktiges handlingarSerien i boxar. 
K III aKyrkorådets protokoll och handlingar 
K III bKyrkorådets handlingarSerien i boxar. Budgetarna för respektive år finns samlade i egna volymer i serie L I c. 
K IV aSkolrådets protokoll och handlingar 
K IV bMatriklar över lärare 
K IV cFörteckningar över skolpliktiga barn 
K IV dInventarieförteckningar 
L IRäkenskaper för kyrkaSerien upphör. Forts. i L I a.
 
L IIRäkenskaper för skola 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
L VISammandrag av räkenskaper granskade av kyrkostämma 
MHandlingar angående prästval och andra val 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar 
OÖvriga handlingar angående kyrka och kyrkogårdSerien upphör. Forts. i serie
O I a-O VI.
 
PÖvriga handlingar och handskrifter