Måndag den 29 november kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Serie

Övriga handlingar angående kyrka och kyrkogård

Örgryte kyrkoarkiv

 Kartor / ritningar (1 st)

 Volymer (24 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
Se: SE/GLA/13678/K I/31825Instruktion för kyrkvaktaren. 
Se: SE/GLA/13678/L I/11670 – 1675Anteckningar om gåvor till kyrkklockan 1671-1672 samt kostnadsberäkning för klockgjutningen m.fl. anteckningar om klockan 1670-1675. 
Se: SE/GLA/13678/L I/51780Anteckning om gåva av predikstol. 
Se: SE/GLA/13678/L V/11884Handlingar angående kyrkoherdebostället Lunden och Torpa Persgård. 
Se: SE/GLA/13678/O III/11953Handlingar angående invändig målning av gamla kyrkan 1953. 
11698 – 1848Gammal enhet angående Torpa kaplansboställe och komministraturen i Örgryte 1698-1813, handlingar ang. reparation av kyrkan m.m. 1735-1798, handlingar angående prästgårdsbyggnaden u.å., protokoll vid brandsyn å kyrkan samt brandförsäkringshandlingar 1812-1813, 1833, handlingar angående inrättade av komministraturen 1813, handlingar angående lönereglering för prästerskapet i Örgryte 1833-1835, handlingar ang. Cornelius Wohlfarts donation 1838 samt handlingar angående gravplatser 1828, 1848. 
21799 – 1920Gravbrev. Leverans från Göteborgs Kyrkogårdsstyrelse. 
31799 – 1885Inbunden. Alfabetisk gravbrevbok över familjegravar å Örgryte Gamla kyrkogård, motsvarande gravbrev nr 1-290 i volym O: 2. Överförd 1965 från privatarkiv A 138. 
41799 – 1865Bänkrumshandlingar m.m. 
51834Gåvobrev av jord till kyrkogården. 
61850 – 1938Försäkringshandlingar 
71862 – 1931Kyrkoherdebostället: syne- och besiktningsprotokoll, arrendekontrakt, handlingar angående reparation mm 
81866 – 1957Handlingar rörande: målningar och reparation i gamla kyrkan 1866-1867, 1878, kyrkogården 1867-1937, orgeln i nya kyrkan 1912-1928, belysning i nya kyrkan 1913, kontrakt rörande kyrkorna 1914-1937, reparation mm i nya kyrkan 1922-1923, gamla kyrkans restaurering 1923-1928, orgelläktaren i nya kyrkan 1924, dopfunt och dopfat i nya kyrkan 1926, reparation av nya k:an 1927, gravkapellet 1934, reparation i nya kyrkan 1934, orgeln i gamla kyrkan 1929-1935, 1951-1957, sakristian i gamla kyrkan 1950, orgeln i gamla kyrkan 1957, reparation av nya kyrkan 1936-1937, 1949, orgel 1923. 
91881 – 1951Handlingar rörande hemmanet Magnered 1881-1882, överlåtande av skolhus och tomt vid Örgryte gamla k:a till Göteborgs-
Hallands järnvägsbolag 1886, kyrkans fastigheter och kyrklig jord 1905-1943, församlingshemmet 1925-1926, 1951
 
101927 – 1933Handlingar angående komministerbostället 
111936 – 1951Handlingar angående pastorsexpeditionen 
121936 – 1950Handlingar angående nya kyrkan: orgel 1936-1939, restaurering 1937, reparation 1940, altarskåp 1950 
131937 – 1946Handlingar rörande köpeavtal 
141961Handlingar rörande Skogshyddans ombyggnad 
151957Handlingar angående Skårs kyrka 
15A1958Handlingar angående Skårs kyrka 
161973 – 1974Handlingar angående nya kyrkans restaurering (entreprenadhandlingar) 
16A1973 – 1974Handlingar angående nya kyrkans restaurering 1973-1974, bänkvärme i gamla kyrkan 1973 
171980 – 1982Handlingar angående Skårs kyrkas om- och tillbyggnad 1980-1982, Örgryte gamla kyrkas restaurering 1981