bild
Arkiv

Avskriftssamlingen


 Serier (4 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
ANummerserieDen äldre delen av avskriftssamlingen. Den nyare delen redovisas länsvis i serie C.
 
BRegisterVolymnummret är GLA:s registernummer i ämbetsarkivets registerliggare. Då nummret avslutas med f, är det en volym som blivit registrerad i GLA:s förteckningsliggare.
Här är endast ett fåtal register registrerade, för samtliga register se registerliggaren i ämbetsarkivet. Observara att i Avskriftssamlingen förekommer register även i andra serier.
 
CLÄNDen äldre delen av avskriftssamlingen redovisas i serie A.
 
STATISTIKStatistik