Störningar i våra söktjänster kan förekomma, felsökning pågår.
Måndag den 18 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Göteborgs katolska församlings arkiv


GÖTEBORGS KATOLSKA FÖRSAMLING

Arkivförteckning 1997


Genom leverans 29/1996 har Göteborgs Katolska församling deponerat det äldre beståndet av sitt arkiv i landsarkivet. Vissa volymer har i samband därmed mikrofilmats och sedan tills vidare återställts.

Efter Gustaf III:s toleransedikt 1781 bildades Stockholms Katolska församling 1784.
Göteborgs Katolska församling grundades 1863. Från denna tid hade församlingen rätt till egen folkbokföring
fram till 1883 1/5, då den nya församlingsreformen i Göteborg tvang församlingens medlemmar att låta bokföra sig i den territoriella församling i staden, där de var bosatta. Genom en kungl. resolution 1895 25/1 återfick församlingen dock rätten till egen bokföring, men denna rätt återtogs 1910 23/12. Därefter har de inom Göteborg bosatta församlingsmedlemmarna varit skrivna i sina territorialförsamlingar.

Katolska församlingen har därefter tillämpat sin egen interna bokföring av kyrkliga handlingar: födelse- och dop, konfirmation, vigsel, samt död och begravning.

Församlingens första kyrka, S:t Josef, var belägen vid Spannmålsgatan i Nordstaden i Göteborg. Den invigdes 1865 och övergavs sedan man 1938 uppfört en ny församlingskyrka, Kristus Konungens kyrka, vid Parkgatan på Heden.

 Serier (14 st)