Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Annedals kyrkoarkiv


 Serier (59 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden
 
A II bFastighetslängderSerien inbunden där ej annat anges
 
A II cFörsamlingsböcker (lösblad)Serien i kartong,
Landala = 9
Kommendantsängen = 16
Annedal = 17
Änggården = 18
Guldheden = 54
 
A II dÖvriga personlängder
 
A II eFastighetsförteckning 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i kartong 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i kartong 
A VFörsamlingsregisterSerien i kartong 
A VI aaaAvgångsregisterSerien i kartong 
A VI aabAvgångsregisterSerien i kartong 
A VI abAvgångsregisterSerien i kartong 
B IInflyttningslängderSerien inbunden där ej annat anges
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden Serien avslutad 1991-06-30
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) manuellt fördaSerien inbunden
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden 
D XKonfirmationsbok, ADB-förd 
E ILysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsböckerSerien inbunden där ej annat anges
 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01 
F IDöd- och begravningsböcker t o m 1991-06-30Serien inbunden
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01 
G IStatistik 
G IIGudstjänstjournalerSerien i kartong 
G IIIDiarier och övriga längder
 
H IBilagor till församlingsböcker t o m 1967 
H I aKungörelseböcker över utfärdade äktenskapsbetyg och -certifikat t o m 1967Serien i band 
H I bÖvriga bilagor till församlingsböcker t o m 1967Serien i kartong 
H IIBilagor till flyttningslängder t o m 1967Serien i kartong 
H IIIBilagor till födelse- och dopböcker t o m 1967Serien i band i kartong där ej annat anges 
H VBilagor till lysnings- och vigselböcker t o m 1967Serien i kartong där ej annat anges 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerSerien i kartong 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30 Ej gallringsbaraSerien i kartong 
J ISkrivelser till diariet i kyrkobokföringsärenden mm 
K II aKyrkostämmas, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll 
K II bHandlingar till kyrkostämmas, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll 
K III aKyrkorådets protokollSerien inbunden 
K III bHandlingar till kyrkorådets protokollSerien i kartong 
L IRäkenskaper för kyrka och församling 
L IV aRäkenskaper för kollektSerien i bundna volymer lagda i kartong 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål 
M IHandlingar angående prästval och andra val 
N IVisitationshandlingar och ämbetsberättelser 
N IIInventarie- och arkivförteckningar 
O IHandlingar angående kyrka och församlingshem 
O IIHandlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O IIIHandlingar angående kyrkliga förrättningar, donationer m mSe även kyrkorådets handlingar K III b 
O IVKartor och ritningar"Samtliga kartor och ritningar överlämnade till Göteborgs kyrkonämnd." Dessa finns numera på Polstjärnegatan, tillsammans med Kyrkonämndens övriga handlingar (se/gla/12173). Kartor och ritningar är dock ej förtecknade men förvaras delvis i 14 stycken plåthurtsar med lådnummer 1 - 197. Se pdf-länk 
P IPålysningsböckerSerien i kartong 
P IIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet 
P II aGuldhedens småkyrkostiftelseSerien i kartong 
P II bAnnedals Barnabo 
P II cBarnabo Furuhöjd 
P II dAnnedals Kyrkliga Ungdomsförbund - Annedals Kyrkliga Förbund 
P II eIsraelmissionens vännerUpphörde 1984 
P II fFörsamlingsdiakoni 
P II gHandlingar angående övrigt frivilligt församlingsarbete 
P IIIÖvriga handlingar och handskrifter