Måndag den 20 januari kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Söktjänsten och bildvisningen kommer inte att vara tillgängliga under tiden som arbetet pågår.

bild
Arkiv

Annedals kyrkoarkiv


 Serier (59 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden
 
A II bFastighetslängderSerien inbunden där ej annat anges
 
A II cFörsamlingsböcker (lösblad)Serien i kartong,
Landala = 9
Kommendantsängen = 16
Annedal = 17
Änggården = 18
Guldheden = 54
 
A II dÖvriga personlängder
 
A II eFastighetsförteckning 
A IIIBöcker över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i kartong 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i kartong 
A VFörsamlingsregisterSerien i kartong 
A VI aaaAvgångsregisterSerien i kartong 
A VI aabAvgångsregisterSerien i kartong 
A VI abAvgångsregisterSerien i kartong 
B IInflyttningslängderSerien inbunden där ej annat anges
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden Serien avslutad 1991-06-30
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) manuellt fördaSerien inbunden
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder)Serien inbunden 
D XKonfirmationsbok, ADB-förd 
E ILysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsböckerSerien inbunden där ej annat anges
 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01 
F IDöd- och begravningsböcker t o m 1991-06-30Serien inbunden
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01 
G IStatistik 
G IIGudstjänstjournalerSerien i kartong 
G IIIDiarier och övriga längder
 
H IBilagor till församlingsböcker t o m 1967 
H I aKungörelseböcker över utfärdade äktenskapsbetyg och -certifikat t o m 1967Serien i band 
H I bÖvriga bilagor till församlingsböcker t o m 1967Serien i kartong 
H IIBilagor till flyttningslängder t o m 1967Serien i kartong 
H IIIBilagor till födelse- och dopböcker t o m 1967Serien i band i kartong där ej annat anges 
H VBilagor till lysnings- och vigselböcker t o m 1967Serien i kartong där ej annat anges 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerSerien i kartong 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30 Ej gallringsbaraSerien i kartong 
J ISkrivelser till diariet i kyrkobokföringsärenden mm 
K II aKyrkostämmas, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll 
K II bHandlingar till kyrkostämmas, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll 
K III aKyrkorådets protokollSerien inbunden 
K III bHandlingar till kyrkorådets protokollSerien i kartong 
L IRäkenskaper för kyrka och församling 
L IV aRäkenskaper för kollektSerien i bundna volymer lagda i kartong 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål 
M IHandlingar angående prästval och andra val 
N IVisitationshandlingar och ämbetsberättelser 
N IIInventarie- och arkivförteckningar 
O IHandlingar angående kyrka och församlingshem 
O IIHandlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O IIIHandlingar angående kyrkliga förrättningar, donationer m mSe även kyrkorådets handlingar K III b 
O IVKartor och ritningar"Samtliga kartor och ritningar överlämnade till Göteborgs kyrkonämnd." Dessa finns numera på Polstjärnegatan, tillsammans med Kyrkonämndens övriga handlingar (se/gla/12173). Kartor och ritningar är dock ej förtecknade men förvaras delvis i 14 stycken plåthurtsar med lådnummer 1 - 197. Se pdf-länk 
P IPålysningsböckerSerien i kartong 
P IIHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet 
P II aGuldhedens småkyrkostiftelseSerien i kartong 
P II bAnnedals Barnabo 
P II cBarnabo Furuhöjd 
P II dAnnedals Kyrkliga Ungdomsförbund - Annedals Kyrkliga Förbund 
P II eIsraelmissionens vännerUpphörde 1984 
P II fFörsamlingsdiakoni 
P II gHandlingar angående övrigt frivilligt församlingsarbete 
P IIIÖvriga handlingar och handskrifter