Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Härlanda kyrkoarkiv


 Serier (56 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A II aFörsamlingsböcker 
A II bFastighetslängder42 = Bagaregården
46 = Kålltorp
47 = Sävenäs
 
A II cÖvriga personlängder 
A II dFörsamlingsböcker (lösblad)42 = Bagaregården (vol 133-157)
46 = Kålltorp (vol 1-80)
47 = Sävenäs (vol 81-130)
Å församlingen skrivna och utan känt hemvist = vol 131-132
 
A II eFastighetsförteckning 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklarade 
A VFörsamlingsregister 
A VI aAvgångsregister 
B IInflyttningslängder 
B IIUtflyttningslängder 
CFödelse- och dopböcker 
C XDopbok fr o m 1991-07-01 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) manuellt förda 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionlängder) 
D XKonfirmationsbok fr o m 1991-07-01 
ELysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsböcker 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböcker 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01 
G IStatistik 
G IIDiarier 
H IBilagor till församlingsböcker t o m 1967 
H I aHandlingar rörande äktenskap 
H I bÖvriga bilagor till församlingsbokenSerien i kartong 
H IIBilagor till flyttningslängderna t o m 1967Serien i kartong 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken t o m 1967Serien inbunden där ej annat anges 
H IVBilagor till konfirmationsboken t o m 1967Gallrade enligt RA-MS 1997:65 
H VBilagor till lysnings- och vigselböcker t o m 1967Serien i kartong 
H VIBilagor till död- och begravningsböcker t o m 1967Serien i kartong 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 1968 - 1991-06-30 Ej gallringsbaraSerien i kartong 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01 Ej gallringsbara 
H X bBilagor till kyrkobokföringen fr o m 1991-07-01 Gallringsbara 
J IHandlingar till diarium för kyrkobokföringsärenden 
J IISkrivelser från myndigheter 
K IIKyrkostämmas, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll och handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll 
K III bKyrkorådets handlingar 
K III cKyrkorådets diarium 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IV aRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för särskilda inrättningar och ändamål 
L V aRäkenskaper för donationer 
L V bFrivilliga församlingskassan 
L V cFörsamlingsdiakonien 
N IVisitationshandlingar, arkiv- och inventarieförteckningar mm 
O IHandlingar angående kyrka och kyrkliga fastigheter"Byggnadsritningar överlämnade till Samfällighetens arkiv 16/11-66"
Förslag till textil utsmyckning i Härlanda k:a ingår i N I:1
 
O IIHandlingar angående kyrkobetjäningen 
O IIIHandlingar angående donationer 
PHandlingar angående det frivilliga församlingsarbetet 
P I aMammakretsen - arbetskretsen för Kyrkans Ungdom i Härlanda församling 
P I bHärlandakretsen 
P I cEnandergården 
P I caEnandergårdens protokoll och diverse handlingar 
P I cbEnandergårdens räkenskaper 
P IIÖvriga handlingar