Måndag den 25 oktober kl. 16.30–22.00 pågår underhållsarbete av vår webb. Mindre störningar kan förekomma.
bild
Arkiv

Hunnebostrands kyrkoarkiv


Hunnebostrands kapellförsamling bildades 1909 genom delning av Tossene församling. Från och med maj 1919 var Hunnebostrand annexförsamling till Tossene, och tillhör Göteborgs stift och Göteborgs och Bohus län

 Serier (37 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IIFörsamlingsböckerSerien i band
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien i band 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i boxar 
A IV bObefintlighetsregisterFinns ej 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i boxar. Volym 1 är ordnad årsvis, volym 2-3 efter personnummer 
A VFörsamlingsregisterSerien i boxar 
A VI aAvgångsregisterSerien i boxar 
BIn- och utflyttningslängderSerien i band
 
CFödelse- och dopböckerSerien i band
 
C XDopbok fr o m 1991-07-01Serien i band 
D ILängder över nattvardsungdom (konfirmationsböcker) manuellt fördaSerien i band
 
D IILängder över nattvardsgäster (kommunionslängder)Serien i band 
D XKonfirmationsbok, ADB-förd 
ELysnings- och vigselböcker, fr o m 1969-07-01 äktenskapsbokSerien i band
 
E XVigselbok fr o m 1991-07-01 
FDöd- och begravningsbokSerien i band
 
F XBegravningsbok fr o m 1991-07-01 
G IBefolkningsstatistik 
G IIÖvriga längder
 
H IBilagor till husförhörslängderna och församlingsböckerna 
H IIBilagor till flyttningslängderna 
H IIIBilagor till födelse- och dopböckerna 
H IVBilagor till konfirmationsböckerna och kommunionlängderna 
H VBilagor till lysnings- och vigselböckerna 
H VIBilagor till död- och begravningsböckerna 
H X aBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01, ej gallringsbara 
JSkrivelser och resolutioner 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar rörande skolväsendetSerien inbunden 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L IVRäkenskaper för kollekt 
L VRäkenskaper för övriga särskilda inrättningar och ändamål 
NVisitationshandlingar samt inventarie- och arkivförteckningar 
O IHandlingar rörande kyrka och kyrkogård 
O IIHandlingar rörande kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O VHandlingar rörande fonder och donationer 
PÖvriga handlingar och handskrifter