Västergötland-Göteborgs järnväg

Organisation (upphörd)

KategoriFöretag. Transport- och lagringsföretag
HistorikVid konstituerande bolagsstämma den 19 September 1896 antogs bolagsordning för Västergötland-Göteborgs Järnvägsaktiebolag och blef denna bolagsordning fastställd af Kungl. Maj:t den 31 Oktober samma år.

Bolagets ändamål är anläggning och trafikering af järnväg af 891 mm. spårvidd dels från Göteborg öfver Vara till Skara och dels från Pedersbacke till Håkantorp samt att efter i vederbörlig ordning fattadt beslut utsträcka sin verksamhet till anläggning och trafikering af sidobanor till ofvannämnda järnväg.

Koncessioner å järnvägsanläggning från Göteborg till Skara och från Pedersbacke till Håkantorp beviljades af Kungl. Maj:t den 10 Maj 1895 och den 31 December 1896 och blefvo dessa koncessioner genom Kungl. Maj:ts resolution den 11 Juni 1897 öfverlåtna på Västergötland-Göteborgs Järnvägsaktiebolag.

Byggnadsarbetet påbörjades sommaren 1897 och öppnades järnvägen för allmän trafik den 1 Januari 1900.

Genom köpekontrakt af den 7 Juli 1903 förvärfvade bolaget Skara-Kinnekulle-Vänerns järnväg, hvilken öfvertogs den 1 Januari 1904.

Genom köpekontrakt af den 28 Oktober 1905 förvärfvade bolaget Mariestad-Kinnekulle järnväg, hvilken öfvertogs den 1 Januari 1909.

Den 28 September 1906 och 30 Oktober 1908 beviljade Kungl. Maj:t koncessioner å järnvägsanläggning från Mariestad till Gårdsjö, hvilka koncessioner genom resolution den 31 December 1908 öfverlätos på Västergötland-Göteborgs Järnvägsaktiebolag.

Byggnadsarbetet påbörjades i Januari 1908 och blef
banan öppnad för allmän trafik den 1 Januari 1910.

Förstatligades 1948-07-01.

Arkivhandlingar förvaras även i Riksarkivet.

Tryckta styrelse- och revisionsberättelser samt statistik finns i Göteborgs universitetsbibliotek och landsarkivets, i Göteborg, bibliotek för åren 1900-1947.
De ursprungliga VGJ-banorna var huvudlinjen Göteborg-Skara med sidolinjen Tumleberg-Håkantorp. VGJ byggde också sträckorna Mariestad-Torved-Gårdsjö och Torved-Gullspång. Efter hand växte nätet genom förvärv av Trollhättan-Nossebro, Skar-Kinnekulle-Vänern, Mariestad-Kinnekulle, Mariestad-Moholm, Lidköping-Skara-Stenstorp, Skövde-Axvall och Skara-Timmersdal.
Koncession;
10.5.1895 Göteborg-Skara,
31.12.1896 Tumleberg-Håkantorp,
28.9.1906 Skara-Gullspång förföll, Skara-Mariestad, Torved-Gullspång
30.10.1908 Torved-Gårdsjö
19.8.1914 Torved-Gullspång. Innebar förnyelse av koncessionen 28.9.1906
Samband;
1.1.1904 förvärvas SKWJ
1904-1919 administrerades SAJ (platschef i Skövde)
1.1.1909 inköptes MKJ
1915 uppköptes aktierna i LSSJ, 1.1.1916 övertogs förvaltningen och trafikeringen men LSSJ AB kvarstog som formell ägare, 1.6.1935 övertog LSSJ SAJ
1.2.1925 övertog VGJ förvaltning och trafikeringen av MMJ. MMJ AB kvarstod som formell ägare och banan redovisades separat
1.7.1925 inköptes STJ och TNJ från staten, TNJ överfördes till dotterbolag.

Källa: Järnvägsdata 1999, Svenska Järnvägsklubben
Hänvisningar till orter
Västra Götalands län (Odefinierat värde)
Skaraborgs län (Odefinierat värde)
ReferenskodSE/GLA/2984
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/dWumKigRrH6xqG3GjpvwY3