Nabbensbergs gård och tegelbruk

Organisation (upphörd)

Svenska ämnesordFöretag. Tegelbruk
HistorikNabbensberg
Söder om Vänersborg och söder om Karls grav låg två landerier. Det första, troligen väster om landsvägen, var Nabbensberg. Någon gång under första halvan av 1800-talet ägdes det av fältkamrer Roos vid Västgötadals regemente. Landeriet inrymde även ett tegelbruk . År 1895 ägdes Nabbensberg av C A Malms arvingar.
Hänvisningar till orter
Vänersborgs kommun (Odefinierat värde)
Vänersborgs församling (Verksamhetsort)
ReferenskodSE/GLA/406
Länk till postenhttps://sok.riksarkivet.se/agent/q0GmKigRrH6xqG3GjpvwY3
HuvudkällaTryckt litteratur
Källår2006
Om postens upprättandeVänersborgs söners gille årsskrift 2006
Tidning för Wenersborgs stad och län, 15/10 1885
Bergström, J D, Venersborgs stads historia, Göteborg, 1895, sidan 66.