Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Annefors kyrkoarkiv


Annefors kapellförsamling / kyrkobokföringsdistrikt

Annefors inom Bollnäs församling har egen kyrkobokföring 1843-1971. För tiden före och efter, se Bollnäs kyrkoarkiv. Annefors betraktades som kapellförsamling 1867-1922.

 Serier (38 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderFör tiden före 1843, se Bollnäs kyrkoarkiv.
 
A IIFörsamlingsböcker
 
A IIIBöcker över obefintliga
 
A IV aFörsamlingsliggare 
A IV cEmigrantregister 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradePersonakter ordnade efter dödsår och personnummer 
A VFörsamlingsregisterÅren 1967-1971 saknas. 
A VIAvgångsregister 
BIn- och utflyttningslängder
 
CFödelse- och dopböcker
 
D IKonfirmationsböcker
 
D IIKommunionlängder
 
ELysnings- och vigselböckerSe även Bollnäs kyrkoarkiv.
 
FDöd- och begravningsböckerSe även Bollnäs kyrkoarkiv.
 
G IIÖvriga längderBefolkningsstatistik för Annefors 1961 och 1963 ingår i Katrinebergs kyrkoarkiv, volym G:1. 
H IBilagor till församlingsböckerVissa handlingar från och med år 1900 har gallrats med stöd av RA-MS 1997:65, ändrad 2000:5. 
H IIBilagor till flyttningslängderVissa handlingar fr o m år 1900 har gallrats med stöd av RA-MS 1997:65, ändrad 2000:5. 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H IVBilagor till konfirmationsbokenVissa handlingar fr o m år 1900 har gallrats med stöd av RA-MS 1997:65, ändrad 2000:5. 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokVissa handlingar fr o m år 1916 har gallrats med stöd av RA-MS 1997:65, ändrad 2000:5. 
H VIBilagor till död- och begravningsbokVissa handlingar fr o m år 1900 har gallrats med stöd av RA-MS 1997:65, ändrad 2000:5. 
J ISkrivelser och resolutioner från Kungliga Majestät, Länsstyrelsen, domkapitel, andra myndigheter och enskilda 
K ISockenstämmans protokoll
 
K IIKyrkostämmans protokollLev. 8/2000. 
K IIIKyrkorådets protokoll 
K IVSkolrådets protokoll och andra handlingar angående skolväsendetLev. 8/2000. 
L IRäkenskaper för kyrkaLev. 8/2000. 
L IIRäkenskaper för fonder 
L VIRäkenskaper granskade av kyrkostämma 
N IVisitationshandlingar 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar angående kyrka 
O I bGravböcker 
O VHandlingar angående donationsfonder 
O VIKartor och ritningar 
P IÖvriga handlingar 
P IIPålysningsböcker