bild
Serie

Handlingar ang. kyrkliga fastigheter och kyrklig jord.

Attmars kyrkoarkiv

 Volymer (11 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11840 – 1925Skifteshandlingar, Attmarby och Specksta, 1840-1879.
Skifteshandlingar Skedvik, 1848-1850.
Rågångsreglering Skedviks by, protokoll rågångar för "Åstadsskiftet" (Täljeslätt 1:12, 1897-1925.
 
- [H0001]18591859 8/4.
Kungl. Maj:ts brev ang. komministerboställe i Specksta.
Se L I c.
 
21884 – 1965Handlingar rörande Prästbordet "Kyrkan" innehållande;
räkningar, pastoratsförbund, prästlönekassan, prästgården, utgifter och inkomster, försäkringar, åren 1884-1904 och 1936-1965.
 
31892 – 1972Räkenskaper för kyrkoherdebostället, 1892-1955.
Handlingar om upprättande av karta över kyrkoherdebostället 1937 och 1954-1955.
Arrendekontrakt kyrkoherdebostället, 1964-1971.
Prästgården;
Syneprotokoll för prästgård och löneboställe, 1858-1933.
Angående reparation prästgården, 1893-1903.
Arrendekontrakt lönebostället, 1921-1972.
Angående avgäld för upplåtelser från lönebostället, andelsbevis och Inomsjöns elbolag, 1933-1958.
Servitut för nya kyrkogården, 1957-1972.
Ändrad hyra prästgården, 1996.
 
41910 – 1991Handlingar angående reparation av prästgården, 1949-1951.

Handlingar angående lönebostället;
Köpebrev till vattenkälla för prästgården, 1910-1944.
Karta över boställets skog, utnämning av skogligt biträde, lön till denne, kontrakt AB Svartvik och stämplingslängd, 1911-1949.
Reparation av prästgården, 1917-1964.
Vägrättskontrakt nya vägen plus övriga handlingar, 1920-1958.
Lönebostället förvaltning, 1934-1957.
Skogshushållningsplan, 1935-1975.
Ekonomisk besiktning lönebostället, 1943-1963.
Ekonomisk besiktning prästgård, 1948-1964.
Utarrendering av 3 lotter , 1952.
Försäljning av område från Attmarby 6:1 och 7:1, 1957-1972.
Framdragning av el-ledning (Attmarby 6:1 och 7:1, 1967.
Kopia av handlingar från troligen 1920 angående Attmarby 4:6, 1970.
Kontraktsförslag Attmarby 6:1 med mera, 1995.
Skogsskiftena Attmarby 6:1 och 7:1, 1996.
Besiktningsprotokoll måleri av prästgården, 1991.


 
51952 – 1974Ritning till prästgården, 1963-1964.
Skogshandlingar, 1952-1974.
Renovering Attmars prästgård, 1960-1965.
 
61979 – 1980Församlingshemmet;
Entreprenadkontrakt "beställarens exemplar", 1979.
Drift & instruktion av el-anläggning, 1979.
Finansiering och projektering av nya församlingshemmet, 1979-1980.
 
71979 – 1980Handlingar för anbud församlingsgården. 1979.
Diverse handlingar under byggnation av församlingshemmet, 1979-1980.
 
81980 – 1991Församlingshemsbygget, ventilation, 1980-1984.
El-anläggning sockenstugan, 1991.
Sockenstugans ombyggnation, pastorsexpedition, 1991.
 
91968 – 1999Brandförsäkringsverket, 1950-1984 och 1999.
Kartor och regionplan för Sundsvall med omnejd, 1953.
Deklaration fastigheter, 1965-1983.
Avkastningar av prästlöne- och kyrkomusikertillgångarna, 1968-1983.
Angående fastigheter, gåvobrev, köpebrev med mera, 1972-1999.
Arbetsplan för nyanläggning av gång- och cykelväg genom Lucksta, 1998.
 
101984 – 1998Länsförsäkringar, 1984-1993.
Anticimex, 1990-1991.
Försäkringsbrev "Ansvar", 1994-1998.
Försäkringsbrev "Säkra skog & Rosén", 1994-1998.
Anmälan polismyndigheten, 1997.
Avtal automatiska brandlarmanläggningar, 1998.