bild
Arkiv

Attmars kyrkoarkiv


Attmars församling tillkom under medeltiden och ingick i gemensamt pastorat med Tuna församling till 1892 (moderförsamling). I pastoratet ingick även Stöde församling till och med 1858.

Från och med 1892 utgjorde Attmars församling eget pastorat.

 Serier (69 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden
 
A IIFörsamlingsbokVolym 1a - 2c, lev. 87/1994
Volym 3a - 6e, lev. 115/1994
 
A IIIBok över obefintligaSerien inbunden
 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartonger
Lev. 115/1994

Personakter ordnade efter fastighet och namn
 
A IV cEmigrantregisterPersonakter ordnade efter personnummer 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartonger

Personakter ordnade efter dödsår och personnummer
 
A VFörsamlingsregisterSerien i arkivkartong

Aktuella personavier 1991-06-30 ordnade efter personnummer
 
A VI aAvgångsregisterVolymerna 1-3 i kortlådor, 4 i arkivbox.

Avställda personavier ordnade efter namn.
 
A VI bAvgångslängdSerien inbunden 
A XRegister över kyrkotillhörigaBenämnes även församlingsregister. ADB-baserat register upplagt 1991 - 07 - 01 som del av det centrala kyrkobokföringssystemet.
Uppgifter i registret gallras med stöd av RA - MS 1997:65 senast tre månader efter det att den registeransvarige fått kännedom om att den registrerade ej längre tillhör församlingen.
 
BIn- och utflyttningslängderSerien inbunden
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
C XDopböcker fr. o. m 1991-07-01 
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden
 
D IIKommunionlängderSerien inbunden
 
D XKonfirmationsböcker fr. o. m. 1991-07-01 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden
Fr.o.m. 1970, se serie E II.
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselböcker fr. o. m. 1991-07-01 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
F XBegravningsböcker fr. o .m 1991-07-01 
G IBefolkningsstatistiska tabeller 
G IIAndra befintliga längder 
G IIIDiarium för kyrkobokföringsärenden 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsbokenSerien i arkivkartong

Fr o m 1968 se H VII a och H VII u.
 
H IIBilagor till in- och utflyttningslängdenSerien i arkivkartong.

Fr o m 1968 se H VII a och H VII u.
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien i arkivkartong 
H IVBilagor till konfirmationsboken 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenFr o m 1968 se H VIIa och H VIIu 
H VIBilagor till död- och begravningsbokenSerien i arkivkartong 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen (ej utgallringsbara)Serien i arkivkartong
Lev. 88/1994
 
H VII uBilagor till kyrkobokföringen (utgallringsbara)Serien i arkivkartong
Lev. 88/1994
Serien är utgallringsbar enligt RA:s gallringsbeslut 1997:65 efter 20 år
 
H XBilagor till kyrkobokföringen, fr. o.m. 1991-07-01Serien i arkivkartong. 
JSkrivelser och resolutioner. 
K ISockenstämmoprotokoll.Serien inbunden. 
K II aKyrkostämmas och kyrkofullmäktiges protokoll. 
K II bKyrkostämmas och kyrkofullmäktiges handlingarSerien i arkivkartong 
K III aKyrkorådets protokoll.Serien i arkivkartong. 
K III bKyrkorådets handlingar.Serien i arkivkartong. 
K IV aSkolrådets protokoll. 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barn. 
K IV cSkolrådets handlingar.För skolrådshandlingar, se även K IV b:1. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar. 
L I aRäkenskaper för kyrka, huvudräkenskaper. 
L I bSpecialräkenskaper för kyrkan 
L I cRäkenskaper för kyrka, fördelningsböcker 
L I dRäkenskaper för kyrka, verifikationer.Serien i arkivkartong. 
L I eRäkenskaper för kyrka, lönehandlingar 
L IIRäkenskaper för skola.Räkenskaper för Attmars församlings bibliotekskassa 1906- och specialräkenskaper åren 1929 och 1932-1934 saknas enligt arkivförteckning från 1990. I arkivförteckningen från hade de signum L II:3 resp. L II:9. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård. 
L IV aRäkenskaper för kollekt. 
L IV bVerifikationer till kollektböckerSerien gallrad med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19. Från gallring har vissa handlingar undantagits. 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål. 
L VIRäkenskaper i sammandrag granskade av kyrkostämmaSerien i arkivkartong. 
MHandlingar ang. prästval 
N IVisitationsprotokoll. 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar. 
O I aHandlingar ang. kyrkan. 
O I bHandlingar ang. kyrkogården. 
O I cGravböckerFyra stycken volymer med gravböcker (1968-) överförda år 2000 till begravningsverksamhetens arkiv. 
O IIHandlingar ang. kyrkliga fastigheter och kyrklig jord. 
O IIIHandlingar ang. prästerskapets löneförmånerSerien i arkivkartong. 
O IVÖvriga handlingar ang. prästerskapet och kyrkobetjäningenSerien i arkivkartong. 
O VDonationshandlingar 
O VIKartor och ritningarSerien levererad till landsarkivet, men inte fullständigt ordnad och förtecknad. Lev 2010:170 ej förtecknad. 
P IÖvriga handligar. 
P IIPålysningsböcker. 
P IIIHandlingar rörande det fria kyrkliga församlingsarbetet