Torsdag den 6 oktober kl. 16.30–22.00 genomförs tekniskt underhållsarbete på webbplatsen. Beställningsfunktionen till läsesal kommer att vara helt avstängd. Det kan också förekomma störningar generellt på webbplatsen och i bildvisningen under den här tiden.
bild
Arkiv

Bjurholms kyrkoarkiv


Bjurholms församling bildades 1808 genom att en del av Nordmalings församling fördes över till den nya församlingen.

Bjurholms församling bildade tillsammans med Nordmalings församling gemensamt pastorat 1808-1815. Fr.o.m. 1815 utgjorde församlingen eget pastorat.

Vid församlingens inrättande tillhörde Aborrfors, Agneström, Balfors, Balsjö, Bjurholm, Brännland, Högland, Högås, Kyrktjärn, Lillarmsjö, Mariebäck, Nordanås, Nyby, Näsland, Näsmark, Ottervattnet, Stenvattnet, Strömåker, Vitvattnet, Vännäs, Västerås och Öreström Bjurholms församling.

Fram till och med 1858 var församlingen delad på tre tingslag; Nordmalings och Bjurholms tingslag, Lycksele tingslag och Åsele tingslag. Sedan lappmarksfriheterna upphört 1858 tillhörde församlingen Nordmalings och Bjurholms tingslag.

Genom beslut 1865 införlivades med Bjurholms församling Balsjö, Bredträsk, Halvpundsjö, Övre Nyland, Ström, Stennäs, Sörholmsjö, Västra Strömåker, Västerås, Öreström och Malmby vilka tidigare ansetts tillhöra lappmarken. Vissa av dessa byar hade redan tidigare varit införda i Bjurholms kyrkböcker.

Genom beslut 1858 och 1868 överfördes hemmanet Sandsjönäs 1 från Lycksele församling till Bjurholms församling. På grund av åtnjuten lappmarksfrihet, som upphörde 1873, kvarstod hemmanet i Lycksele husförhörslängd även en tid därefter.

Från 1920 blev ett område av hemmanet Norrfors överfört från Bjurholms församling till Nordmalings församling.

Från 1944 överfördes jordregisterenheterna Grönnäs, Häggnäs, Långvattnet, Norrfors, Söråker, Vackerås, Viängnet eller Ånäset samt Överlögda från Bjurholms till Nordmalings socken.

Följande byar har haft skiftande församlingstillhörighet:
- Bastuträsk, nu Bjurholm, upptas i husförlängder för Bjurholm A I:1-, Vindeln / Degerfors A I:1- och Nordmaling A I:1-5, 7
- Bredträsk, nu i Bjurholm, upptas i Nordmaling A I:3-5 och Fredrika A I:1-
- Brån, nu i Nordmaling, upptas i Bjurholm A I:1-
- Fällfors, nu i Nordmaling, upptas i Bjurholm A I:1 och Nordmaling A I:3-
- Grönnäs, nu i Nordmaling, upptas i Bjurholm A I:1
- Halvpundsjö och Holmsjö, nu i Bjurholm, upptas i Fredrika A I:1-
- Häggnäs, nu i Nordmaling, upptas i Bjurholm A I:1
- Långvattnet, nu i Nordmaling, upptas i Bjurholm A I:1 och Nordmaling A I:3-5,7
- Malmby, nu i Bjurholm, jämför Lycksele A I:8- och Bjurholm A I:2-
- Norrfors, nu i Nordmaling, upptas i Bjurholm A I:1-
- Norrholmsjö, nu i Bjurholm, upptas i Fredrika A I:1-
- Pettersborg, nu i Vindeln/Degerfors, upptas i Bjurholm A I:2- och Degerfors A I:3-
- Stennäs, nu i Bjurholm, upptas i Fredrika A I:1-
- Storarmsjön, nu i Bjurholm, upptas i Bjurholm A I:1 och Vindeln/Degerfors A I:1-
- Strömbäck, nu i Vännäs, upptas i Bjurholm A I:2- och Vännäs A I:4
- Vackerås, nu i Nordmaling, upptas i Bjurholm A I:3
- Öreström, nu i Bjurholm, upptas i Bjurholm A I:1- och Lycksele A I:4, 6
- Överlögda, nu i Nordmaling, upptas i Bjurholm A I:2-

 Serier (57 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden
 
A II bRegister till församlingsböcker
 
A II cFörsamlingsböcker enligt lösbladssystemSerien i arkivkartonger
Aktuella blad 1991-06-30 och tidigare avställda blad sam- sorterade. Bjurholms samhälle separat från övriga fastigheter.
 
A IIIBok över obefintliga 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartong
Personakter ordnade efter namn.
 
A IV cEmigrantregisterPersonakter ordnade efter personnummer 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartong
Personakter ordnade efter dödsår och personnummer.
 
A VFörsamlingsregisterVolym 1 i kortlåda, 2 i arkivbox.
Aktuella personavier 1991-06-30 ordnade efter personnummer.
 
A VI aAvgångsregisterVolym 1 och 2 i kortlådor. 3 i arkivbox.
Avställda personavier
 
A VI bAvgångslängd 
BIn- och utflyttningslängdSerien inbunden
 
CFödelse- och dopbokSerien inbunden
 
C XDopbokDopbok från och med 1991-07-01. 
D IKonfirmationsbokInbunden serie
 
D IIKommunionlängd 
D XKonfirmationsbok, ADB-förd 
E ILysnings- och vigselbokSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsbok
 
E XVigselbokVigselbok från och med 1991-07-01. 
FDöd- och begravningsbokSerien inbunden
 
F XBegravningsbokBegravningsbok från och med 1991-07-01. 
G IAndra befintliga längder
 
G IIÖvriga längder 
G IIIDiarium 
H IBilagor till husförhörslängd 
H IIBilagor till flyttningslängd 
H III aBilagor till födelse- och dopbok 
H III bKungörelseböcker för dopSerien inbunden 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängden 
H V aBilagor till lysnings- och vigselbok 
H V bLysningar och tacksägelserSerien inbunden 
H VIBilagor till död- och begravningsbok 
H VII aBilagor till kyrkobokföringen 
H VII uBilagor till kyrkobokföringen 
JSkrivelser, resolutioner, kungörelser 
K ISockenstämmans protokoll
 
K II aKyrkostämmas, kyrkofullmäktiges och församlingsdelegerades protokoll. 
K III aKyrkorådets protokoll 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barn 
K VÖvriga protokoll 
L I aRäkenskaper för kyrka
 
L II aRäkenskaper för skola 
L II bRäkenskaper för skola, verifikationer 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
N IVisitationsprotokoll 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar 
O I aHandlingar ang kyrkan 
O IIHandlingar ang kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar ang prästerskapets löneförmåner 
O VI aKartor och ritningar - kyrkan 
O VI bKartor och ritningar - kyrkogården 
O VI cKartor och ritningar - prästgård och församlingshus 
O VI dKartor och ritningar - Övrigt 
P IÖvriga handlingar 
P IIPålysningsböcker