Måndagar mellan kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Arkiv

Bureå kyrkoarkiv


Bureå församling bildades den 1 januari 1922 och bröts ut ur Skellefteå landsförsamling (en del av södra landsförsamlingen). Mellan januari och april 1922 bildade församlingen gemensamt pastorat med Skellefteå landsförsamling för att därefter utgöra ett eget pastorat.

Folkbokföringshandlingarna i Bureå kyrkoarkiv börjar 1919 respektive 1921.

Till församlingen fördes följande byar: Bergfors södra, Bureå 1-8, Burvik 1-8, Bäck 1-11, Bölesvik, Falmark 1-5, Hedåker, Hjoggböle 1-9, Holmsvattnet 1-2, Häggnäs, Häggdal, Istermyrliden, Kroknäs, Ljusvattnet, Långbaka, Sandviken, Sidberg eller Sidbergsliden, Sidtorp, Storön, Vikdal, Vikmyran, Yttervik 1-7 samt några mindre områden.

 Serier (34 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden
 
A II bRegister till församlingsböckerSerien inbunden
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter fastighet och namn
 
A IV cEmigrantregisterPersonakter ordnade efter personnummer 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter dödsår och personnummer
 
A VFörsamlingsregisterVolymerna 1-2 i kortlådor, 3 i arkivbox.

Aktuella personavier 1991-06-30, ordnade efter personnummer.
 
A VI aAvgångsregisterPersonavier ordnade alfabetiskt på efternamn. 
A VI bAvgångslängdSerien inbunden där annat ej annat anges 
B IInflyttningslängdSerien inbunden
 
B IIUtflyttningslängdSerien inbunden
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
C XDopbok 
D IKonfirmationsbokSerien inbunden 
D IIKommunionlängd 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsböckerSerien i pärm 
E XVigselbok 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
F XBegravningsbok 
GÖvriga längderSerien i arkivkartong 
H IBilagor till församlingsbokenSerien i arkivkartong 
H IIBilagor till flyttningslängdenSerien i arkivkartong 
H IIIBilagor till födelse- och dopbokenSerien i arkivkartong 
H IVBilagor till konfirmationsboken och kommunionlängdenSerien i arkivkartong 
H VBilagor till lysnings- och vigselbokenSerien i arkivkartong där ej annat anges 
H VIBilagor till död- och begravningsbokSerien i arkivkartong där ej annat anges 
K IIKyrkofullmäktiges protokoll 
K III aKyrkorådets protokoll 
L I aHuvudböcker 
O VI aKartor och ritningar - Bureå kyrka
 
O VI bKartor och ritningar - kyrkogården 
O VI cKartor och ritningar - lönebostället 
O VI dKartor och ritningar - församlingsgård, kyrkoherdebostad, pastorsexpedition m.m.