bild
Serie

Skolrådsprotokoll.

Gällivare kyrkoarkiv

 Volymer (5 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0002]1734Skrivelse till Kungl. Maj:t ang. folkskola.
Se C:3
 
- [H0001]1751 – 1762Förteckning över de byar, hos vilka kateketen Per
Jänberg lärt ungdomen i bok.
Se C:1.
 
11784 – 1836Inb.
Instruktion för lappmarksskolan.
Lev. 42/1952.
Därjämte konsistorieprotokoll /transumter/ ang. visitationer av
lappmarksskolan.
 
21805 – 1868Inb.
Visitationsprotokoll för lappskolan i Gällivare.
Lev 40/1973.
Inneh. även:
Noteringar om inspektioner 1879,1893.
Redovisning över obegagnade lappska böcker vid visitation 1886.
 
- [H0003]1854 – 1856Se K I:1.