Torsdag den 11 augusti, kl. 16.30–22.00, genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Arbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
bild
Arkiv

Gällivare kyrkoarkiv


Gällivare församling bildades 1742. Området som senare skulle bilda Gällivare församling tillhörde ursprungligen Luleå socken. När Jokkmokks socken bildades 1673 överfördes det som senare blev Gällivare församling till den nybildade församlingen.

En del av Jukkasjärvi församlings område överfördes 1745 till Gällivare församling.

Den 1 september 1932 indelades Gällivare församling i två kyrkobokföringsdistrikt; Gällivare kyrkobokföringsdistrikt (folkbokföringshandlingarna för distriktet ingår i detta kyrkoarkiv) och Malmbergets kyrkobokföringsdistrikt.

Ur Gällivare kyrkobokföringsdistrikt bröts den 1 januari 1940 ut Niilivaara kyrkobokföringsdistrikt, Vitträsks kyrkobokföringsdistrikt samt Hakkas kyrkobokföringsdistrikt.

Den 1 januari 1951 utbröts ur Gällivare kyrkobokföringsdistrikt Nattavaara kyrkobokföringsdistrikt.

För kyrkobokföringsdistriktens handlingar, se respektive kyrkoarkiv.

1962 delades Gällivare församling. Från församlingen utbröts Malmberget, Hakkas och Nilivaara församlingar. Motsvarande kyrkobokföringsdistrikt upphörde samtidigt.

Vitträsks kyrkobokföringsdistrikt uppgick den 1 mars 1972 i Nattavaara kyrkobokföringsdistrikt.

Gällivare församling utgjorde eget pastorat till 1998 för att från den 1 januari 1999 vara moderförsamling i ett pastorat tillsammans med Hakkas församling och Nilivaara församling.

I samband med församlingsdelningen 1962 bildades Gällivare, Malmbergets, Hakkas och Nilivaara kyrkliga samfällighet, se Gällivare kyrkliga samfällighets arkiv. Samfälligheten hade ansvar för ekonomi och personal.

Enligt regeringens beslut överförs den 1 januari 1980 det område av Gällivare församling, som begränsas av Vuoskobäcken från dess korsning med gränsen mellan Gällivare och Malmbergets församlingar ca 500 meter öster om den s.k. Kulleporten uppströms till gamla Malmbergsjärnvägen och därifrån längs järnvägen till nämnda församlingsgräns till Malmbergets församling.

Följande byar i Gällivare församling upptas i Överkalix husförhörsböcker. (Gäller huvudsakligen samer);
Ruutti, i Överkalix A I a: 4-5
Torrasjärv, i Överkalix A I a: 4-
Ullatti, i Överkalix A I a: 1

 Serier (61 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden
 
A II bFörsamlingsböcker enligt lösbladssystemAktuella blad 1991-06-30 och tidigare avställda samsorterade. Ordnade efter fastighet och personnummer 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden
 
A IV aFörsamlingsliggarePersonakter ordnade efter namn. 
A IV bObefintlighetsregister 
A IV cEmigrantregisterPersonakter ordnade efter personnummer 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter dödsår och personnummer
 
A IV eAvställda ledkort till församlingsliggareSerien i arkivkartong

Ordnade efter fastighet
 
A VFörsamlingsregisterVolymerna 1-3, 5-10 i kortlådor, 4 i arkivbox.

Volymerna 1-4 avser aktuella avtryckskort 1967-12-31 ordnade alfabetiskt samt volymerna 5-10 avser aktuella personavier 1991-06-30 ordnade efter personnummer.
 
A VI aAvgångsregisterVolymerna 1-5, 7-17 i kortlådor, 6 i arkivbox.

Avställda avtryckskort och personavier ordnade efter namn.
 
A VI bAvgångslängderSerien i alfabetisk ordning. 
B IInflyttningsböckerSerien inbunden
 
B IIUtflyttningsböckerSerien inbunden
 
C IFödelse- och dopböcker, huvudserieSerien inbunden
 
C IIFödelse- och dopböcker, BBSerien avser lasarettets BB-avdelning.
 
D IKonfirmationslängderSerien inbunden
 
D IIKommunionlängderSerien inbunden 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsböckerPärm 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
F XBegravningsböcker 
G IBefolkningsstatistiska tabeller
 
H IBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H IIBilagor till flyttningslängden 
H IIIBilagor till födelse- och dopboken 
H V aBilagor till lysnings- och vigselbokenInbunden serie 
H V bLysningshandlingar 
H VIBilagor till död- och begravningsböcker 
K ISockenstämmoprotokoll.Serien inbunden.
 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokollKyrkostämmans protokoll 1863-1888 ingår i volym K I:2.

Fr.o.m. 1962 gemensamt kyrkofullmäktige för Gällivare kyrkliga samfällighet, se samfällighetens arkiv serie A 1 A.
 
K III aKyrkorådets protokollKyrkorådets protokoll 1848-1851 ingår i volym K I:1 och protokoll 1888-1893 ingår i K II a:1. 
K IVSkolrådsprotokoll. 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll. 
L IRäkenskaper för kyrka. 
L IIRäkenskaper för skola. 
L IIIRäkenskaper för fattigvård. 
NVisitationshandlingar, inventarieförteckningar. 
O IIHandlingar ang. kyrkliga fastigheter o. kyrklig jord. 
O VI aKartor och ritningar - Gällivare kyrkaOVIa:1-3 och OVIa:13 i kart- och ritningsarkiv. Övriga i arkivkartonger.
 
O VI bKartor och ritningar - Gällivare gamla kyrkaI arkivkartong 
O VI cKartor och ritningar - Pålkems kyrka, prästgård och kyrkogårdOVIc:1 i arkivkartong och OVIc:2 i kart- och ritningsarkiv.. 
O VI dKartor och ritningar - Nikkaluokta kapellOVId:1 i arkivkartong och OVId:2 i kart- och ritningsarkiv. 
O VI eKartor och ritningar - Ullatti kyrkaOVIe:1, OVIe:2 och OVIe:4 i kart- och ritningsarkiv och OVIe:3 och OVIe:5 - OVIe:8 i arkivkartong. 
O VI fKartor och ritningar - Soutujärvi kyrka (Skaulo)OVIf:1 i arkivkartong och OVIf:2 i kart- och ritningsarkiv. 
O VI gKartor och ritningar - KaitumkapelletI arkivkartong 
O VI hKartor och ritningar - Gällivare begravningsplatsOVIh:1 och OVIh:4 i arkivkartong och OVIh:2 och OVIh:3 i kart- och ritningsarkiv
 
O VI iKartor och ritningar - Pålkems kyrkogårdRitningar ingår i volym O VI c:1.

Skrivelser angående kyrkogården, 1910-1964, se volym O I a: 4.

Karta över Vitträsk begravningsplats. Godkänd av Biskopsämbetet och Landskansliet i Luleå. Upprättad av Georg Bergfors 1911. Ingår i Vitträsks kyrkoarkiv volym O VI:1.
 
O VI jKartor och ritningar - Soutujärvi begravningsplatsI arkivkartong 
O VI kKartor och ritningar - Ullatti kyrkogårdOVIk:1 i arkivkartong och OVIk:2 i kart- och ritningsarkiv 
O VI lKartor och ritningar - Dokkas begravningsplats, bönhus och klockstapelI arkivkartong 
O VI mKartor och ritningar - Killinge begravningsplatsI arkivkartong 
O VI nKartor och ritningar - kyrkoherdebostället i GällivareOVIn:1 i arkivkartong och OVIn:2 i kart- och ritningsarkiv 
O VI oKartor och ritningar - komministerboställetVolym 1 ej levererad till Landsarkivet i Härnösand.
Komministerbostället är sålt och ej längre i Gällivare församlings ägo.
 
O VI pKartor och ritningar - Gällivare FörsamlingsgårdOVIp:1 och VIp:3 i arkivkartong och OVIp:2 i kart- och ritningsarkiv 
O VI qKartor och ritningar - Nattavaara församlingsgårdOVIq:1 i arkivkartong och OVIq:2 i kart- och ritningsarkiv
 
O VI rKartor och ritningar - Nikkaluokta kyrkstugaI arkivkartong 
O VI sKartor och ritningar - Gällivare lapska kyrkohärbärgeI arkivkartong 
O VIIÖvriga kartor och ritningarOVII:1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 och 10 i kart och ritningsarkiv och OVII:4 i arkivkartong
 
P II aÖvriga handlingarVolym 3-23 utgörs av rullband och lagras i arkivboxar märkta med volymnummer 24-29. 
P VAvskrifter av kyrkböcker