Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Församlingsböcker enligt lösbladssystem, avställda blad

Hamrånge kyrkoarkiv

Serien i arkivkartong

Avställda blad ordnade efter fastighet och personnummer

Vid ändrad fastighetsbeteckning sorterad på senaste fastighets-
beteckning, se ändringslista

 Volymer (15 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11968 – 1991Axmar - Bergbacka 
21968 – 1991Fjället - Hagsta Samf 
31968 – 1991Hari - Norrsundet 2:50 
41968 – 1991Norrsundet 2:52 - 2:161 
51968 – 1991Norrsundet 2:162 - 4:13 
61968 – 1991Norrsundet 4:15 - 4:22 
71968 – 1991Norrsundet 4:23 - 15:5 
81968 – 1991Norrsundet 15:6 - 15:18 
91968 – 1991Norrsundet 15:20 - 15:28 
101968 – 1991Norrsundet 15:29 - 20:18 
111968 – 1991Norrtjärn - Totra 
121968 – 1991Vassen - Vi 26:1 
131968 – 1991Vi 27:1 - 45:27 
141968 – 1991Vi 45:28 - Åbyn 4:36 
151968 – 1991Åbyn 5:4 - Åbyn 66:1
På församlingen skrivna
Utan känt hemvist

Serien avslutad