Måndag den 17 augusti kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Skrivelser, resolutionser m.m.

Hamrånge kyrkoarkiv

 Volymer (13 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11546 – 1752Inb. 1546, 1722-1752
Skrivelser från Kungl. Maj:t,dom-
kapitlet, kontraktsprost m.fl. i
avskrift. Lev. 67/1962
Anm.: Avskrift från 1700-talet
av Gustav Vasas brev ang,förbud
mot gästning i Hamrånge prästgård
1546-02-23.
Inneh.även:
Räkenskaper för kollekt 1769-1770.
 
21694 – 1895Kapsel. (1694)1739-1895
Skrivelser
Lev. 67/1962
Anm.: Volymen omf. 1 band samt
lösa handl. Innehållsförteckning
i bandet.
Inneh. även:
Handl. ang. Skollärartjänster och
skolhusbyggnader 1826-1894.
Handl. ang. Prästval 1751,1753,
1760,1770,1785,1786,1804,1810,
1824,1862,1870,1873-1876,1880,
1888,1893.
Handl. ang. Ordning vid visitationer i ärkestiftet 1872.
Bänkdelningslängder 1775,1785,1815,1821,1829,1834,1842.Handl.ang. Invigning
av utvidgad
begravningsplats 1876.
Handl.ang. Vederlagsspannmål 1694, 1825.
Resolutioner ang. Prästbordets skogar 1870,1881.
Donationshandl. 1808,1867,1882 m.m.
 
- [H0001]1731 – 1819Skrivelser, resolutioner och
utslag m.m.
Se H I: 1
Anm.: Inehållsregister i fascikeln.
 
41752 – 1759Kapsel.(1752),1754-1759
Kungörelser, skrivelser från Kungl.Maj:t länsstyrelsen m.fl.
Lev. 87/1973
 
31752 – 1797Kapsel. 1752,1795,1797.
Skrivelser från Kungl.Maj:t domkapitel, kontraktsprost m.fl.
i avskrift.
Lev. 67/1962
Inneh.även:
Visitationsprot. 1758,1762,1766,1770,1773,1776,1779,1787,1795,1842,1854.
Protokoll vid kassainventeringar o. ekonomiska besiktningar 1769,
1804,1806,1811,1815,1823,1826,1829,1837,1841.
Inventarieförteckningar 1769,
1795-1828,1830-t.-1862.
 
51760 – 1765Kapsel. Kungörelser, skrivelser
från Kungl.Maj:t,länsstyrelsen
m.fl. Lev. 87/1973
Anm.: Delvis tryckta.
 
61766 – 1774Kapsel. Kungörelser, skrivelser
från Kungl.Maj:t,länsstyrelsen
m.fl. Lev. 87/1973
Anm.: Delvis tryckta.
 
71775 – 1781Kapsel.Kungörelser, skrivelser
från Kungl.Maj:t,länsstyrelsen
m.fl. Lev. 87/1973
Anm.: Delvis tryckta.
 
81782 – 1788Kapsel. Kungörelser,skrivelser
från Kungl.Maj:t,länsstyrelsen
m.fl. Lev. 87/1973
Anm. Delvis tryckta.
 
91789 – 1804Kapsel. Kungörelser, skrivelser
Lev. 87/1973
Anm.: Huvudskligen länskungörelser. Delvis tryckta.
Lucka 1791-1797.
 
101805 – 1812Kapsel. Kungörelser, skrivelser
Lev. 87/1973
Anm.: Huvudsakligen länskungörelser. Delvis tryckta.
 
111813 – 1858Kapsel.1813-1815,1855-1858,u.å. Kungörelser m.m.
Lev. 87/1973
Anm.: Lucka 1816-1854.
Delvis tryckta länskungörelser.
 
121895 – 1916Kapsel. Skrivelser
Lev. 67/1962
Anm.: Innehållsförteckning i
volymen.
Inneh. även:
Handl. ang. Skoltomter o. Andra
handl.rör.Skolväsendet 1898-1904
Handl. ang. Prästval 1909.
Hndl. ang. kyrkogårdens utvidning
1900.
Handl. ang. Klockstapeltomten
1912 (kart-nr 276)
Handl. ang. Förslag om ändrad kyrklig indelning 1909
Handl. ang. Lönereglering för prästerskapet 1915.
Handl. ang. Arbetsordning för prästerskapet 1916 m.m.