Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kyrkostämmas, kyrkofullmäktiges o. församlingsdelegeradesprotokoll och handlingar

Hamrånge kyrkoarkiv

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]18631863-01-25
Kyrkostämmoprotokoll
Se K I: 3
 
11863 – 1884Band i kapsel.
Kyrkostämmoprotokoll
Lev. 87/1973
Anm.: 1 Delvis med bilagor.
Anm.: 2 Som bilaga till kyrkostämmoprot. 1877-08-06 "förteckning på av
brukspatron
C von Schinkel inköpta och avhämtade saker från Hamrånge kyrka".
Anm.: 3 Protokoll vid klockare, organist- o. skollärarval 1879-11-14.
Inneh. även:
Kyrkorådsprotokoll 1863-1884 spr år (delvis gemensama med
skolrådsprotokollen).
Skolrådsprotokoll 1871-1884.
Bönhusdirektionens prot. 1875,1880,1883 (ett för vardera året).
 
31885 – 1889Kapsel. (1885) 1888-1889
Kyrkostämmans handlingar
Lev. 87/1973
Anm.: Häri även 3 st ritningar
avseende gårdsstaket till Hanrånge kyrka 1892.
Inneh. även:
Verifikationer till skolkassan
1867-1888.
 
21885 – 1900Inb. Kyrkostämmoprotokoll
Lev. 87/1973
Inneh. även:
Kyrkorådsprotokoll 1885-1900.
Skolrådsprotokoll 1885-1900.
Bönhusdirektionens protokoll
1885-1898 spr år.