Måndag den 21 juni kl. 16.30–18.00 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.

Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Serie

Räkenskaper för skola

Hamrånge kyrkoarkiv

 Volymer (4 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
11844 – 1874Bunt. Skolräkenskaper
Le. 67/1962
Anm.: Bunt. Innehåll:
Fasta och ambulatoriska skolornas
kassabok 1844-1869, 1 häfte.
Kassabok för folkskolan 1848-
1874, 1 häfte.
Inkomstverifikationer för
folkskolan 1846-1863, 1865,
lärares avlöningskvittenser
1849-1865, 1873, utgiftsveri-
fikationer för fasta skolan
1860-1863, 1865.
 
- [H0001]1866 – 1870Räkenskapsböcker för folkskolemedlen
Se K IV c: 1
 
21874 – 1899Inb. Special
Lev. 87/1973
 
31889 – 1896Inb. Huvudbok
Lev. 87/1973
Anm.: BL.a. med skilda konton för
varje skolas kassa o. för olika
fondmedel.
Inneh. även:
Huvudbok 1889-1896 för kyrkomedelskassans, bibiloteks-
kassan, kyrkogårdskassan, prästgårdskassan o. Komminister-
gårdskassan.