Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Räkenskaper för övriga inrättningar och ändamål

Hamrånge kyrkoarkiv

 Volymer (19 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1752 – 1784Vinsädeskassans räkenskaper
Se L I b: 3
 
- [H0002]1765 – 1766Räkenskaper för uppförande av
brygghus vid prästgården samt
karaktärsbyggnad i Solberg
Se H I: 1
 
- [H0003]1769 – 1778Räkenskaper för lasarettsmedel
Se L I b: 4
 
- [H0004]1784 – 1801Vinsädeskassans räkenskaper
Se L I b: 5
 
11819 – 1857Kyrkobyggnadskassans inkomstspecial
Lev. 67/1962
Anm.: Utgör räkenskaper över
sammanskott till nya kyrkan
och till tornur.
 
21826 – 1849Kyrkobyggnadskassans skuldbok
Lev. 67/1962
 
31838 – 1866Inkomstspecial för lasarettsmedel
Lev. 67/1962
 
41844 – 1861Sockenkassans räkenskaper
Lev. 67/1962
 
51845 – 1853Kyrkobyggnadskassans avräkningsbok. Lev. 67/1962
Anm.: Samtida benämning:
"Materialräkningar vid Hamrånge
Kyrkobyggnad under Åren 1845-1853".
 
- [H0005]1846 – 1854Orgelverkskassans skuldbok
Se L I a: 4
 
61846 – 1857Inb. Kyrkobyggnadskassans kassabok. Lev. 67/1962
Anm.: Omf. även avräkningsbok
1848-1857.
 
71851 – 1860Inb. Orgelverks- och tornurskassans
räkenskaper. Lev. 87/1973
Anm.: Orgelverskassan 1851-1855.
Tornurskassan special och
huvudräkning 1857-1860.
 
- [H0006]1857 – 1861Special för nya kyrkan och tornuret. Se L I b: 7 
- [H0007]1862 – 1879Kladd för lasarettsmedel
Se L I a: 5
 
- [H0008]1876 – 1884Räkenskapsbok för bisättningshusets byggnad
Se L I a: 4
 
- [H0009]1886Orgelreprationskassans räkenskaper. Se L I b: 8 
- [H0010]1889 – 1896Huvudbok för bibiloteks-, kyrkogårds-, prästgårds-,
komministergårdskassorna
Se L II a: 3
 
- [H0011]1891 – 18981891-1892,1896-1898
Verifikationer för von Schinkelska fonden. Se K IV c: 1
 
- [H0012]1895 – 1897Räkenskaper över o. Sjöbergs testamentsmedel. Se L I
a: 3