Måndag den 17 augusti kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Handlingar angående kyrka och kyrkogård m.m.

Hamrånge kyrkoarkiv

 Volymer (6 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0001]1694 – 18821694, 1775-1882
Handlingar angående kyrka m.m.
Se J: 2
Inneh: (numren inom ()=akt-
numren i vol. J: 2 ).
Bänkdelningslängder 1775-1842
(14-15, 20, 21, 32, 37,).
Handl. ang. invigning av utvidgad
begravningsplats 1876 (76).
Handl. ang. vederlagsspannmål
1694, 1825 (29, 31 ).
Resolutioner ang. prästboställets
skogar 1870, 1881 (68, 88).
Donationshandl. 1808, 1867, 1882
(26, 67, 89).
 
- [H0002]1718Koncept till syne instrument
Se Gästriklands domsaga F I: 1
 
- [H0003]1730Husesyn å prästbostället
Se L I a: 1
 
- [H0004]1731 – 1856U.Å. Handlingar angående kyrka m.m. Se H I: 1
Inneh: Handl. ang. inköp av
kaplansboställe 1731.
Handl. ang. omgjutning av kyrk-
klocka 1745.
Handl. ang. inköp av grav 1754.
Handl. ang. reparation å präst-
bostället tillhöriga fäbodar u.å.
Bänkdelningslängder u.å. (före
1788), 1788-1811.
Borgen för organist 1832.
Prot. över besiktning och vär-
dering av komministerboställets
gärdesgårdar och lador 1856.
 
- [H0005]1854Bänkdelningslängd
Se K IV c: 1
 
- [H0006]1900 – 1916Handlingar angående kyrka m.m.
Se J: 12
Inneh: (numren inom()= akt-
numren i vol. J: 4).
Handl. ang. kyrkogårdens utvidgning 1900 (128).
Handl. ang. klockstapeltomten i
Berg 1912 (146) med dels Karta
öfver klockstapelåkern inom Bergs
by, delvis kopierad från byns laga skiftes karta 1912 av Rich.
Andre'n; (nr276) dels karta öfver
de till socknen hörande platser
inom Bergs by såsom dessa platser
äro utmärkta dels å storskiftes-
kartan dels å laga skifteskartan
till Bergs by utdragen i länets
lantmäterikontor år 1912 af Magnus Hofre'n.
Kartorna överförda till kartsamlingen nr 275 resp.276.
Utslag ang. förslag till ändrad
kyrklig indelning 1909 (141).
Utslag ang. tillsättning av
komministertjänst med ändring
i lönevillkor m.m. 1909 (142)
Resolution ang. lönereglerning
för prästerskapet 1915 (147 1/2).
Fastställelse av arbetsordning för prästerskapet 1916 (147 3/4, 148).