Måndag den 17 augusti kl. 16.30–19.30 genomförs underhållsarbete på webbplatsen. Underhållsarbetet påverkar såväl webb som bildvisningen och vi ber om överseende för de störningar som kan uppkomma till följd av detta arbete.
Med anledning av Coronaviruset begränsas öppettiderna i Riksarkivets läsesalar. Se öppettider för respektive läsesal
bild
Serie

Kartor och ritningar, övrigt

Hamrånge kyrkoarkiv

I kart- och ritningsarkiv

 Volymer (28 st)

ReferenskodTidAnmärkning 
- [H0011]1914 – 1931Kyrkskolan, Axmarby och Norrsundets skola.
Kvarligger i vol. (O VI g: 1)
 
- [H0012]1919 – 1969Skogshushållningsplaner, kartor över vissa av pastoratets ägor.
Kvarligger i vol. (O VI c: 1)
 
- [H0013]1924 – 1931Rån, Åbydal och Hagsta skola.
Kvarligger i vol. (O VI g: 2)
 
- [H0014]1938 – 1943Gamla kartor över gamla kyrkoherdegården.
Kvarligger i vol. (O VI c: 2)
 
- [H0015]1970Skogshushållningsplaner, kartor över vissa av pastoratets ägor.
Kvarligger i vol. (O VI c: 6)
 
- [H0016]1983Ritningar och handlingar angående nya församlingshemmet i Norrsundet.
Kvarligger i vol. (O VI f: 1)
 
- [H0017]1983Ritningar och handlingar angående nya församlingshemmet i Norrsundet.
Kvarligger i vol. (O VI f: 2)
 
- [H0001]1880Karta öfver en skolhusplats afsöndrad från hemmanet sub. sub. 2 i Åbyn inom Hamrånge socken och Gefleborgs län. Upprättad af C.A. Löwenhielm.
Kvarligger i vol. J: 2 akt nr 87
 
11912Karta öfver Klockstapelåkern inom Bergs by i Hamrånge socken af Gäfleborgs län delvis kopierad från byns laga skifteskarta och använd 1912 af Rick. Andrén.
Kartsamlingen nr 275
 
21912Karta öfver de till socknen hörande platser inom Bergs by i Hamrånge socken af Gefleborgs län såsom dessa platser äro utmärkta dels å storskifteskartan dels å laga skifteskartan till Bergs by. Utdragen i länets landtmäterikontor af Magnus Hofrén.
Kartsamlingen nr 276
 
31914 – 1918Ritningar till skola i Hamrånge, Kyrkskolan (11 st).
Kartsamlingen HLA 16884
 
41917Ritningar till skolhusbyggnad vid Totra och Viksjö.
Kartsamlingen HLA 16885
 
51917Förslag till nya lärarebostäder av gamla skolan i Hamrånge (9 st). Upprättad av Gustaf Pettersson.
Kartsamlingen HLA 16886
 
61920 – 1923Ritningar och beskrivning till skolhusbyggnad i Hagsta, Hamrånge (13 st).
Kartsamlingen HLA 16887
 
71920 – 1923Ritningar till lärarebostäder vid skolan i Hagsta, Hamrånge (9 st).
Kartsamlingen HLA 16888
 
81923Planritning till trädgårdsanläggning vid Hamrånge kyrkskola.
Kartsamlingen HLA 16889
 
91925Bilaga till skolnämndens uttalande till protokollet den 20 september 1925.
Kartsamlingen HLA 16890
 
101929Förslag till förbättrad lärarinnebostad i Bergby kyrkskola, Hamrånge (2 st).
Kartsamlingen HLA 16891
 
111929Värme-, vatten- och avloppsledningar för ny folkskolebyggnad i Norrsundet (5 st). Även andra handlingar medföljer.
Kartsamlingen HLA 16892
 
121938Utdrag av kartor över skiftena I-VIII av Hamrånge khb 2/3 mtl Prästbordet nr 1 med lägenheten Harij nr 1 samt Hamrånge kmb i Hamrånge socken. Upprättad av Erik Thorell.
Kartsamlingen HLA 16878
 
131942Ritning över Hamrånge kyrkoherdeboställes fäbodstuga samt karta över Hamrånge kyrkoherdeboställes slåtterängar och skogsanslag.
Kartsamlingen HLA 16879
 
141942 – 1943Kopior av karta över en ägovidd å fastigheten Åbyn 16:1 i Hamrånge socken. Upprättad av Charles Cohn.
Kartsamlingen HLA 16880
 
151946Kartor och handlingar rörande dikning vid Storänget i Axmarby by, Hamrånge socken. Även arbetsbeskrivning och andra handlingar medföljer.
Kartsamlingen HLA 16881
 
161950Ritningar till ombyggnad av ekonomibyggnad på prästlönebostället (6 st).
Kartsamlingen HLA 16882
 
171950Uppmätningsritningar till ladugård och stall, Hamrånge kommun (2 st).
Kartsamlingen HLA 16883
 
- [H0002]1953 – 1975Ritningar och handlingar angående nya kyrkoherdegården (f. komministerbostad).
Kvarligger i vol. O II b: 1
 
- [H0003]1956Ritningar och handlingar rörande församlingshus i Wij.
Kvarligger i vol. O II d: 3
 
- [H0004]1968 – 1983Ritningar och handlingar angående äldre församlingshem i Norrsundet.
Se O II d: 3