Med anledning av coronapandemin har Riksarkivets läsesalar för närvarande begränsat öppethållande. Kontrollera alltid på webbplatsen innan du planerar ditt besök.

bild
Arkiv

Hamrånge kyrkoarkiv


Hamrånge församling tillkom under medeltiden har sedan dess utgjort ett eget pastorat.

Granö, lydande under Axmars bruk men liggande inom Skogs sockens gränser upptas i Hamrånge husförhörslängder A I: 3-4A, 6A-15A.

Västerberg tillhörande Hamrånge församling upptas även i Hille husförhörslängder A I: 4-5, 7-9, men också Hamrånge församlings husförhörslängder.

Uppgifter om förlusten av Hamrånge kyrkoarkiv 1721 finns i N-G Hildermans uppsats, Ryssarnas härjningar i Gästrikland och Hälsingland år 1721, s 1724 f och i Björkströms artikel Sägen om Hamrånge församlings kyrkohandlingar (Gefle Dagblad 1928-09-10). Hildemans uppsats ingår i Karolinska Förbundet års bok 1950.

 Serier (56 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden
 
A II bFörsamlingsböcker enligt lösbladssystemSerien i arkivkartong

Aktuella blad 1991-06-30 ordnade efter fastighet och personnummer
 
A II cFörsamlingsböcker enligt lösbladssystem, avställda bladSerien i arkivkartong

Avställda blad ordnade efter fastighet och personnummer

Vid ändrad fastighetsbeteckning sorterad på senaste fastighets-
beteckning, se ändringslista
 
A II dRegister till församlingsböckerRegister till församlingsböckerna för tiden 1920 till mitten av 1950-talet.

Leverans 2011:126
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter namn
 
A IV bObefintligregisterSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter personnummer
 
A IV cEmigrantregisterSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter personnummer
 
A IV dDödregisterSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter dödsår och personnummer
 
A VFörsamlingsregisterSerien i kortlådor.

Aktuella personavier 1991-06-30 ordnade efter personnummer.
 
A VI aAvgångsregisterSerien i kortlådor.

Avställda personavier ordnade efter namn.
 
A VI bAvgångslängdSerien inbunden 
B IIn- och utflyttningslängder
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden
 
D IIKommunionlängder
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsböcker 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
G IStatistiska tabeller
 
G IIÖvriga längder 
H IBilagor till husförhörslängder och församlingsböcker
 
H IIBilagor till flyttningslängder
 
H IIIBilagor till födelse- och dopbok 
H IVBilagor till konfirmationsboken 
H V bBilagor till lysnings- och vigselböcker
 
H V cBilagor till lysnings- och vigselböcker 
H VI bBilagor till död- och begravningsbok 
JSkrivelser, resolutionser m.m. 
K ISocknstämmoprotokoll
 
K IIKyrkostämmas, kyrkofullmäktiges o.
församlingsdelegeradesprotokoll och handlingar
 
K IIIKyrkorådsprotokoll och handlingar 
K IV aSkolrådsprotokoll 
K IV cSkolrådshandlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll o. handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka: Huvudräkenskaper m.m.
 
L I bRäkenskaper för kyrka: Specialer 
L I cRäkenskaper för kyrka: verifikationer 
L II aRäkenskaper för skola 
L II bVerifikationer till skolräkenskaperna 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IVKollekträkenskaper 
L VRäkenskaper för övriga inrättningar och ändamål 
MHandlingar angående prästval 
NVisitationshandlingar, inventarieförteckningar m.m. 
O IHandlingar angående kyrka och kyrkogård m.m. 
O I bHandlingar angående kyrkogårdenSerien är inte fullständigt redovisad i Arkis/NAD. För övriga delen av serien, se reversal.
 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig
jord
 
O IIIHandlingar angående prästerskapets löneförmåner 
O VI aKartor och ritningar, kyrkanI kart- och ritningsarkiv 
O VI bKartor och ritningar, kyrkogårdenI kart- och ritningsarkiv 
O VI cKartor och ritningar, övrigtI kart- och ritningsarkiv 
P IÖvriga handlingar 
P IIPålysningsböcker