bild
Arkiv

Hille kyrkoarkiv


Hille församling bildades under medeltiden och var fram till 1602 annexförsamling till Valbo församling för att därefter bli eget pastorat.

Under 1600-talet blev Hille församling prebende för en lektor vid Gävle gymnasium. År 1861 upphörde detta prebende.

Enligt kungligt brev den 28 oktober 1864 blev Sätra by, som i kyrkligt avseende varit förenad med Gävle stad, skild från staden och lagd till Hille församling.

Enligt kungligt brev den 9 februari 1894 överfördes ett till Nynäs nr 1 hörande inägoskifte från Hille till Gävle stad.

Enligt kungligt brev den 9 februari 1894 förlades Limön, Granskär och Rönnmalen till Gävle stad från Hille socken.

Enligt kungligt brev den 27 juni 1919 införlivades delar av hemmanen Nynäs, Sätra och Stig m.m. med Gävle stad.

Följande byar upptas i olika församlingars husförhörslängder
Avan, senare tillhörande Gävle, upptas i Hille husförhörslängd A I:1-2
Införå , senare tillhörande Valbo, upptas i Hille A I:1-
Lundbo, senare tillhörande Valbo, upptas i Hille A I:1-
Smörnäs, senare tillhörande Valbo, upptas i Hille A I:1-
Stigslund, senare tillhörande Gävle, upptas i Hille A I:1-
Sätra, senare tillhörande Gävle, upptas i Hille A I:2
Västerberg, senare tillhörande Hamrånge, upptas i Hille A I:4-5, 7-9

Gävle norra tullkvarn upptas i Hille A I:3 och 4 b
Strömsbro värdshus upptas i Hille A I:3
Testebo kvarn upptas i Hille A I:1-2

 Serier (84 st)

ReferenskodTitelAnmärkning 
A IHusförhörslängderSerien inbunden
Fortsätter fr.o.m. 1896 i serie A II a.
 
A II aFörsamlingsböckerSerien inbunden
Före 1896, se serie A I.
 
A II bRegister till församlingsbokenSerien i kortlådor.

Registerkort ordnade efter namn.
 
A IIIBöcker över obefintligaSerien inbunden 
A IV aFörsamlingsliggareSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter fastighet och namn, familjevis
 
A IV bObefintligregisterPersonakter ordnade efter personnummer 
A IV cEmigrantregisterPersonakter ordnade efter personnummer 
A IV dPersonakter för avlidna och dödförklaradeSerien i arkivkartong

Personakter ordnade efter dödsår och personnummer
 
A VFörsamlingsregisterSerien i kortlådor.


Volymerna 4-5 avser aktuella personavier 1991-06-30 ordnade efter personnummer.
 
A VI aAvgångsregister 
A VI bAvgångslängderSerien inbunden 
B IInflyttningslängderSerien inbunden
 
B IIUtflyttningslängderSerien inbunden
 
CFödelse- och dopböckerSerien inbunden
 
C XDopböcker 
D IKonfirmationsböckerSerien inbunden
 
D IIKommunionlängderSerien inbunden
 
E ILysnings- och vigselböckerSerien inbunden
 
E IIÄktenskapsböcker 
E XVigselböcker 
FDöd- och begravningsböckerSerien inbunden
 
F XBegravningsböcker 
G IBefolkningsstatistiska tabeller
 
G IIÖvriga längderSerien inbunden 
H I aBilagor till husförhörslängden och församlingsboken 
H I bÖvriga bilagor till församlingsboken 
H IIBilagor till in- och utflyttningslängdenSerien i arkivkartonger om ej annat anges.
 
H III aBilagor till födelse- och dopbokenSerien i arkivkartonger om ej annat anges.
 
H III bKungörelser om dop 
H IVBilagor till konfirmationsboken
 
H V aBilagor till lysnings- och vigselboken samt äktenskapsboken
 
H V bKungörelseböcker för lysningSerien inbunden 
H VI aBilagor till död- och begravningsboken 
H VI bTacksägelser över avlidnaTacksägelser finns även i serie H V b. 
H XBilagor till kyrkobokföringen fr.o.m. 1991-07-01 
JSkrivelser och resolutioner m m 
K ISockenstämmoprotokoll
 
K II aKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges protokoll Lösa bilagor som legat i de inbunda protokoll har inordnats i serie K II b. 
K II bKyrkostämmans och kyrkofullmäktiges handlingar 
K III aKyrkorådets protokoll Lösa bilagor som legat i de inbunda protokoll har inordnats i serie K III b. 
K III bKyrkorådets handlingar 
K III cArbetsutskottet och församlingsutskottets protokoll och handlingar 
K IV aSkolrådets protokoll 
K IV bFörteckning över skolpliktiga barn 
K IV cSkolrådets handlingar 
K VÖvriga nämnders och styrelsers protokoll och handlingar 
L I aRäkenskaper för kyrka. Huvudräkenskaper. 
L I bRäkenskaper för kyrka. Specialräkenskaper. 
L I cRäkenskaper för kyrka. Fördelningsböcker  
L I dRäkenskaper för kyrka. Verifikationer.Verifikationer som bevaras. Övriga verifikationer gallrade (Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19, gallringsfristen 10 år). 
L I eKopior på utgående fakturor och postgirobeskedPostgirobesked gallrade med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19, gallringsfristen 10 år. 
L I fRäkenskaper för kyrka, lönespecifikationer 
L II aRäkenskaper för skola, räkenskapsböcker 
L II bRäkenskaper för skola, verifikationer 
L IIIRäkenskaper för fattigvård 
L IV aRäkenskaper för kollekt 
L IV bVerifikationer till kollekträkenskaperVerifikationer till kollekträkenskaperna fr.o.m. 1918 gallras med stöd av Riksarkivets gallringsbeslut 1988:19 efter 10 år. 
L V aRäkenskaper för lasarettsmedel 
L V bRäkenskaper för övriga ändamål 
L V cRäkenskaper för boställs- och lönekassornaVerifikationer till dessa räkenskaper se serie L I d 
L V dRäkenskaper för klockarens uppbördsräkenskaper 
L VIRäkenskaper i sammandrag 
MHandlingar angående prästval 
N IVisitationsprotokoll med handlingar 
N IIÄmbetsberättelser 
N IIIInventarie- och arkivförteckningar samt handlingar 
O I aHandlingar angående kyrkan 
O I bHandlingar angående kyrkogården 
O I cGravböcker och gravboksbilagorGravböcker är överlämnade och införlivade i begravningsverksamhetens inom Hille församling arkiv (fr.o.m. 2000). De är inte levererade till landsarkivet. Enligt äldre arkivförteckning omfattar gravböckerna fyra volymer (O I c:1-4 i äldre arkivförteckning) fr.o.m. 1885. 
O I dGravskötselåtaganden 
O IIHandlingar angående kyrkliga fastigheter och kyrklig jord 
O IIIHandlingar angående prästerskapets avlöningsförmåner 
O IVÖvriga handlingar angående prästerskapet och kyrkobetjäningen 
O VHandlingar angående fonder, donationer och gåvor 
O VI aKartor och ritningar, kyrkanSerien är inte ordnad och förtecknad, serien inte fullständigt levererad. 
O VI bKartor och ritningar, kyrkogård och gravkapellSerien är inte ordnad och förtecknad, serien inte fullständigt levererad. 
O VI cKartor och ritningar, PrästgårdenSerien är inte ordnad och förtecknad, serien inte fullständigt levererad. 
O VI dKartor och ritningar, övriga kyrkliga fastigheter 
O VI eKartor och ritningar, kartor 
P IÖvriga handlingar 
P IIPålysningsböcker 
P IIIKalendrar 
P IVFöreningars protokoll och handlingar 
P VFörrättningsblad